Zieke leerlingen en passend onderwijs

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden kosteloos een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Lees meer in onderstaande folder:

Ziezonfolder_150

pdf Zieke leerlingen en passend onderwijs

Ziezon is een gezamenlijk initiatief van EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).