Over EDventure

EDventure is ruim 40 jaar dé branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland (sinds 1972). Zij behartigt de belangen van onderwijsadviesbureaus die werken binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs op het snijvlak met (jeugd)zorg. De leden zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderingskundig terrein. Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van best practises staan hoog op de agenda. Schoolbesturen, gemeenten, bedrijven, ouders en kinderdagverblijven behoren tot de vele opdrachtgevers.

In 2017 zijn 18 onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure, variërend van grote, middelgrote tot kleine ondernemingen. Met in totaal zo’n 2.000 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk en vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 77 procent van de markt. EDventure is daarmee toonaangevend en leidend in de onderwijsadviessector.