Regelluwe scholen bespreken initiatieven afwijkende regelgeving

Op 14 november kwamen de deelnemende scholen aan het experiment Regelluwe Scholen bijeen in Museum Gouda.

pb140060Zij werden welkom geheten door staatssecretaris Sander Dekker die de ontwikkeling van het experiment met verminderde regeldruk op de voet volgt. Het doel van de middag was het uitwisselen van ervaringen over bestaande initiatieven en het inspireren van scholen die nog geen voorstellen voor afwijkende regelgeving hebben ingediend.In deelsessies voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs werd stilgestaan bij de lopende initiatieven en de verwachtingen van de scholen t.a.v. hun voorstellen.

Op http://www.regelluwescholen.nl vindt u meer informatie over deze bijeenkomst. Ook zijn hier 6 voorbeelden te vinden van scholen die met hun voorstel van de bestaande regelgeving in het onderwijs afwijken.