Pelle flitst! Tweede ONL-app onder de kerstboom

Na Pelle puzzelt volgt Pelle flitst als tweede app van ONL. Deze kerstapp zal in de week voor de kerst verschijnen. Kern van de app is het oefenen met woordrijen door middel van flitsen. Ook deze app is een game en zal kinderen met dyslexie op een leuke manier verder kunnen helpen. De app komt weer gratis beschikbaar voor iPad en tablets, maar nu ook voor iPhone en Android telefoons.

Lees meer

Scholen enthousiast over leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’

Scholen hebben op dit moment nog onvoldoende praktische handvatten om direct hulp te bieden aan kinderen met druk of ongeconcentreerd gedrag. In een lopend onderzoek van de VU in Amsterdam wordt de effectiviteit van de leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’ onderzocht. Inmiddels doen 88 leerlingen mee aan het onderzoek, echter voor de laatste fase van het onderzoek worden nog scholen gezocht.

Lees meer

Lerarenagenda biedt kansen voor OAB’s

Op 4 oktober presenteerde het kabinet de Lerarenagenda voor de periode 2013-2020 aan de Tweede Kamer. De afspraken voor onderwijsverbetering zijn tot stand gekomen in overleg met leraren, schoolleiders, bestuurders en andere experts. Ook EDventure leverde namens de branche een bijdrage aan de totstandkoming van de Lerarenagenda en maakte deel uit van de redactieraad. De […]

Lees meer

Pelle puzzelt: Onderwijszorg Nederland ontwikkelt game-app voor kinderen met dyslexie

Speciaal voor kinderen met dyslexie heeft Onderwijszorg Nederland (ONL) een game-app ontwikkeld. Het idee voor ‘Pelle puzzelt’, is bedacht door dyslectische kinderen zelf. De app daagt kinderen uit die al een dyslexiebehandeling krijgen, om ook tijdens het weekend of in de vakantie te oefenen en te spelen met taal. De game-app van Onderwijszorg Nederland voor kinderen tussen 8 en 11 jaar is gratis te downloaden in de Appstore en op Google Play. ONL brengt met ‘Pelle puzzelt’ een eerste game-app in een reeks recreatieve game-apps over taal en rekenen.

Lees meer

Kick-off regionale aanpak ouderbetrokkenheid

Op maandag 23 september vond in Rotterdam (en tegelijkertijd in Vlissingen) de kick-off plaats van een reeks regionale bijeenkomsten rond ouderbetrokkenheid. Op deze bijeenkomst gaven Annemarie Kaptein (directeur EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus), Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en René Bagchus (directeur primair onderwijs bij het Ministerie van OCW), namens staatssecretaris Dekker, de […]

Lees meer

Presentatie bij ministerie OCW over OZL en Passend onderwijs

Op 17 september verzorgden Ziezon-medewerkers Miek Hoogbergen en Claudia Molier een presentatie over de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) voor ambtenaren van de Directie Jeugd, Onderwijs en Zorg van het ministerie van OCW en accountmanagers Passend onderwijs. Het idee hierachter is dat de betrokken ambtenaren de samenwerkingsverbanden nu nog beter kunnen informeren over de OZL-dienstverlening. […]

Lees meer

Prinsjesdag nieuws 2013

De regering presenteerde gisteren, op Prinsjesdag, haar plannen voor het komende jaar. Zoals gebruikelijk was er de troonrede in de Ridderzaal, dit keer uitgesproken door onze nieuwe koning, Willem-Alexander.

In de troonrede was veel aandacht voor de crisis en de gevolgen hiervan voor onze samenleving. Met betrekking tot onderwijs noemde de koning onder andere het Onderwijsakkoord dat beoogt drieduizend extra banen te creëren om jonge leraren aan het werk te helpen of te houden. Lees verder voor de hoofdlijnen uit de onderwijsplannen van het kabinet.

Lees meer

Hoe gaan scholen om met onderwijsadviesbureaus?

Als een kind op school gedrags- of leerproblemen heeft kunnen ouders onderwijsadviesbureaus inschakelen. Wanneer schakelen scholen en ouders deze hulp in en hoe werken scholen en leraren samen met de bureaus?
In Intermediair verscheen het artikel:  ‘Hoe gaan scholen om met onderwijsadviesbureaus?’, 13 september 2013

Lees meer

Excellente school De Straap: eindelijk erkenning

OBS de Straap in Helmond is een van de 52 scholen die zich een jaar lang excellent mag noemen. In dagblad Trouw geeft directeur Van Mierlo en haar team een impressie van de school.

Lees meer

Romy fietst zich naar de top

KlasseContact-leerling Romy Kester vertelt in het zomernummer van het tijdschrift 100% NL over haar strijd tegen kanker en over haar fietstocht naar de Alpe d’Huez.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!