Ambities Lerarenagenda in Onderwijsdatabank

De Onderwijsdatabank ondersteunt de ambities van de Lerarenagenda 2013-2020. Relevante, actuele onderwijsbronnen uit de databank, zoals publicaties, (online-)bronnen, materialen, managementspellen, video’s, werkvormen en tijdschriftartikelen, zijn nu gekoppeld aan de zeven agendapunten van de Lerarenagenda.

Lees meer

Steeds meer zieke leerlingen volgen onderwijs dankzij KPN KlasseContact

Het project Klassecontact van EDventure en KPN zorgt ervoor dat, met inzet van de consulenten ondersteuning zieke leerlingen, zieke leerlingen via ict toch onderwijs kunnen volgen en in contact blijven met school en klasgenootjes. Nu het eerste half jaar van KPN KlasseContact 2.0 achter de rug is, kan ook een eerste balans worden opgemaakt.

Lees meer

ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid & OCW stimuleren kennisuitwisseling

Onlangs is een artikel verschenen over het succes van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid door de ExpertisePunten en het ministerie van OCW. In vijf regio’s zijn bijeenkomsten georganiseerd gericht op het vergroten kennis en handelingsbekwaamheid bij ouders, scholen en gemeenten. Staatssecretaris Dekker licht toe waarom ouderbetrokkenheid zo belangrijk is. Lees hier het volledige artikel (Uit: Van Twaalf Tot Achttien).

Lees meer

Terugloop stimuleert samenwerking en creativiteit

In Speziaal (december 2013) treft u de neerslag van een gesprek met Annemarie Kaptein, directeur van de koepel van Onderwijsadviesbureaus. Annemarie geeft in deze bijdrage aan, dat juist de terugloop in de ondersteuningsmarkt de aanleiding is geweest om met elkaar na te denken over andere, en zeker meer gezamenlijke, vormen van dienstverlening.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord, Jeugdwet is er door!

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. De Staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) kunnen rekenen op de steun van de fracties van SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD. Vanaf 1 januari 2015 is het zo ver, dan wordt de wet ingevoerd. Een mijlpaal, maar daarmee is de uitvoering nog niet gerealiseerd. Daar ligt ook een opdracht en uitdaging voor onderwijsadviesbureaus.

Lees meer

Steun in Eerste Kamer voor nieuwe Jeugdwet

Ondanks scepsis in het veld over de invoering van de nieuwe jeugdwet liggen Staatssecretarissen Van Rijn en Teeven op koers. Zorgen over de continuiteit en kwaliteit van jeugdhulp en verlies aan benodigde expertise door verwacht banenverlies hebben zij vooralsnog kunnen wegnemen.

Lees meer

Denis Koets versterkt onderwijsadviesvereniging EDventure

Drs. Denis Koets (1974) is orthopedagoog en start als beleidsadviseur en projectleider Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

Lees meer

EDventure breidt uit met onderwijsadviesbureau Sardes

Advies- en onderzoeksbureau Sardes uit Utrecht heeft zich aangesloten bij EDventure. De landelijke branchevereniging en keurmerkorganisatie voor onderwijsadviesbureaus heeft daarmee nu 23 aangesloten leden met zo’n 2.500 adviseurs voor het primair-, voortgezet en beroepsonderwijs en gemeenten.

Lees meer

Tweedaags congres rond PROO-onderzoek: 13/14 februari 2014

Sociologen, economen en onderwijswetenschappers presenteren hun onderzoek naar verbanden tussen onderwijssystemen en verschillende uitkomsten van onderwijs. U kunt zich aanmelden door nog vóór 28 januari een mail te sturen naar amcis@uva.nl.

Lees meer

Predicaat Excellente Scholen 2013 uitgereikt aan 76 scholen!

Op 13 januari heeft staatssecretaris Sander Dekker voor de tweede keer het predicaat Excellente School uitgereikt aan 76 scholen. EDventure organiseerde deze feestelijke, tweede uitreiking in samenwerking met het ministerie van OCW. De uitreiking is onderdeel van het OCW-programma Excellente Scholen en vond plaats in De Nieuwe Kerk in Den Haag.
Aandacht geven aan goede en […]

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!