Statuten

Huishoudelijk Reglement en Statuten vereniging

De statuten van EDventure en het huishoudelijk reglement met hierin regels over onder andere het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling  en de besluitvorming binnen het bestuur, kunt u onderstaand downloaden.

Huishoudelijk Reglement EDventure 2015 (PDF)
Statuten EDventure 2015 (PDF)

Ledenstatuut

Het ledenstatuut van EDventure heeft tot doel de omgang tussen leden van EDventure, leden onderling en tussen leden en hun branchevereniging te regelen. De branche voor onderwijsadviesbureaus expliciteert met dit ledenstatuut welk kwaliteitsniveau zij wil bieden. Onderdeel daarvan is ook welke uitgangspunten door leden bij de dienstverlening aan de klant worden gehanteerd.

pdf Ledenstatuut