KOC Diensten

Zorg voor kwaliteit is erg belangrijk voor de klant en daarom heeft het ook voortdurend onze aandacht.

Certificering biedt wat dat betreft duidelijkheid. KOC Diensten voldoet zowel aan de eisen van ISO 9001:2008 als aan de criteria voor de Cedeo-erkenning. Daarnaast voert KOC Dienstenm het Keurmerk Onderwijsadvies en is geregistreerd bij CRKBO.

Als scholen advies en begeleiding inkopen, moeten ze ervan op aankunnen dat ze in zee gaan met een betrouwbare organisatie. Belangrijke elementen daarbij zijn klantgerichtheid, professionaliteit, kennis en zorgvuldige afstemming van vraag en aanbod.

Taakvelden

Het onderwijsadviesbureau van KOC Diensten richt zich in op de volgende taakvelden

 • Bestuursondersteuning
 • Coaching
 • Leerlingenondersteuning
 • Managementondersteuning
 • Omgaan met verschillen tussen leerlingen
 • Onderwijsadvies
 • Educatie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Professionalisering
 • Schoolontwikkeling
 • Doorontwikkeling en implementatie van Integraal, een geautomatiseerd systeem voor kwaliteitszorg van scholen

Positie in de markt

Als we de positie van KOC Diensten plaatsen ten op­zichte van andere instel­lingen in de educatieve dienstverlening, dan is het unieke van dit onderwijsadviesbureau de nauwe band met klanten vanwege identiteit en grondslag waaruit gewerkt wordt, een sterke, persoonlijke betrokkenheid van medewerkers op zowel de klanten als op het onderwijsadviesbureau.

Adres: Nieuweweg-noord 251, 3905 LW Veenendaal
Telefoon: 0318 517310
Website: www.kocdiensten.nu
E-mail: kocdiensten@koc.nu
Directeur: dhr. drs. R.A. (Rein) van der Garde
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

KOC Diensten

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Diana Lorier, Directeur HCO

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder Ijsselgroep Educative Dienstverlening

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Michel Broersen, OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

Het keurmerk en de hoge kwaliteit van de partners zorgen voor onderscheidend vermogen. Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk en wij profiteren ook van centrale lobby.

Focko Visser, Directeur-bestuurder Timpaan Onderwijs

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

EDventure, omdat onderwijsadvies en jeugdzorg een krachtige samenwerking nodig hebben!

Arend Runia, Directeur/Bestuurder Marant

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Interim-bestuurder OA

PERSBERICHT – Margreet de Vries nieuwe directeur EDventure

Margreet de Vries is door de Algemene Ledenvergadering van EDventure op 15 juni 2018 benoemd tot directeur-bestuurder van EDventure, de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Zij volgt per 1 september 2018 Annemarie Kaptein op die na 15 jaar inzet...