Landelijke bijeenkomst over vernieuwd Acadin goed bezocht

Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld door OCW en inmiddels overgenomen door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, leden van EDventure, onder de vlag van EDventure. Zij vernieuwen momenteel gezamenlijk de inhoud en de technische omgeving van Acadin. Dit schooljaar zijn er meer dan tweehonderd nieuwe opdrachten voor talentvolle leerlingen in de leeromgeving opgenomen. Daarnaast wordt de technische omgeving zo gemoderniseerd dat deze ook geschikt wordt voor het gebruik op een tablet.

acadinbijeenkomst

Op 20 april kwamen ruim honderd medewerkers van scholen met een Acadin-abonnement voor het eerst bijeen op een landelijke Acadin-bijeenkomst. Op de bijeenkomst ontvingen de aanwezigen actuele informatie over de leeromgeving en verzorgde prof. dr. Tessa Kieboom, autoriteit op het gebied van onderzoek naar hoogbegaafdheid, een lezing.
Bekijk de terugblik op de Acadin-bijeenkomst.