Finetuning Onderwijs 2032, doet u mee?

‘Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst?’

Deze vraag stond centraal in de landelijk debatreeks Onderwijs 2032 die op 28 mei plaatsvond. Op initiatief van EDventure organiseerden onderwijsadviesbureaus maar liefst 14 debatten in Nederland over de toekomst en inhoud van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland.

Voor de zomer overhandigde EDventure namens de branche het adviesrapport en infographic aan de voorzitter van het Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel. We leverden zo een belangrijke bijdrage aan de nationale brainstormsessie.

Het Platform Onderwijs 2032 heeft onze en alle andere bijdragen uitgewerkt tot een hoofdlijn voor het kabinetsadvies ­– rekening houdend met wetenschappelijke inzichten en inspirerende voorbeelden uit andere landen. Namens het platform nodigen wij iedereen uit middels deze enquête op dit advies te reageren.

<<Ga naar de enquête>>

De enquête vraagt ca. 10 minuten van uw tijd en biedt u gelegenheid mee te denken met het Platform. Dit komt ten goede aan 12-14 jaar onderwijs!Alvast bedankt voor uw medewerking!

Namens het Platform Onderwijs 2032 en EDventure,

De deelnemende onderwijsadviesbureaus

plaatje oabs