Extra ONL kwaliteitsborging door instelling wetenschapscommissie

ONL betrekt actief de wetenschap bij de kwaliteitsborging van haar dienstverlening en productontwikkeling voor dyslexie door een wetenschapscommissie in te stellen. De commissie brengt advies uit ten aanzien van diagnostiek en behandeling van dyslexie. De commissieleden (prof. dr. Ben Maassen, hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog, prof. dr. Aryan van der Leij, hoogleraar orthopedagogiek en prof. dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar Pedagogische Wetenschappen) zullen op basis van hun expertise meedenken over relevante wetenschappelijke ontwikkelingen. In eerste instantie ligt de focus op het uitwisselen van de meest recente wetenschappelijke inzichten waarop onderzoeksinstrumenten en de behandelfocus van ONL verder zullen worden afgestemd. Ook geven zij graag advies aan ONL over de momenteel gebruikte toetsen en testen.
De commissieleden zijn door ONL benaderd vanwege hun achtergrond en brede wetenschappelijke ervaring op het gebied van (ortho)pedagogiek, (ontwikkelings- en neuro)psychologie en de behandeling en diagnostiek van dyslexie. Op 5 december jl. kwam de nieuw ingestelde wetenschapscommissie voor het eerst bijeen.