EDventure op internationaal HOPE-congres

Van 8 tot 13 oktober vond in Amsterdam het HOPE-congres plaats. Het tweejaarlijkse, internationale congres over onderwijs en het zieke kind werd dit jaar georganiseerd door Ziezon, landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Zo’n driehonderd deelnemers bezochten het congres.

EDventure-directeur Annemarie Kaptein, lid van de Raad van Toezicht van Ziezon, sprak de deelnemers op 10 oktober toe in het AMC. Zij wees op de positieve impact van het Ziezon-netwerk dat op structurele wijze de professionalisering van consulenten OZL ondersteunt. Op 13 oktober verzorgde projectleider Vera Naber een presentatie over KlasseContact. Dit unieke Nederlandse project maakt het mogelijk voor chronisch of ernstig zieke kinderen, die langdurig niet naar school kunnen, om lessen te volgen in de eigen klas. Tijdens de presentatie over KlasseContact kwamen ook ‘buddies’ van zieke leerlingen aan het woord.