EDventure ondersteunt bij landelijke implementatie DTT-toets

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt op dit moment een nieuwe diagnostische toets ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: de Diagnostische Tussentijdse Toets (DDT). Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool is het CvTE bezig met de implementatie van een jaarlijkse eindtoets voor taal en rekenen: de Adaptieve Digitale Centrale Eindtoets (ACET). Om ervoor te zorgen dat de implementatie van beide toetsen zo goed mogelijk verloopt, heeft het CvTE de samenwerking gezocht met EDventure.

Vooruitlopend op de wettelijke verankering van de DDT, ontwikkelt het CvTE een pilot. 24 senior adviseurs uit de educatieve infrastructuur gaan straks de begeleiding van pilotscholen verzorgen. Zij starten hier begin 2016 mee. Eerder detacheerde EDventure op verzoek van het CvTE een adviseur uit de onderwijsadviesbranche ter ondersteuning van het project.