EDventure betrokken bij pilot Regelluwe scholen

Scholen die in 2013 het predicaat ‘Excellente School’ hebben ontvangen kunnen deelnemen aan de vijfjarige pilot ‘Regelluwe scholen’. Voor scholen die deelnemen aan deze pilot kan wet- en regelgeving ‘buiten werking worden gesteld’ en het toezicht worden verminderd. Met de pilot wil de staatssecretaris onderzoeken hoe scholen omgaan met de geboden ruimte en of het een impuls geeft tot beter of doelmatiger onderwijs.

Het ministerie van OCW heeft een consortium van EDventure, Oberon en het Kohnstamm Instituut gekozen voor de monitoring van de pilot. Het initiatief voor het project vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord over een aanpak van de regeldruk en hoge administratieve lasten in het onderwijs.
Bekijk de Kamerbrief over de pilot.