Onderwijszorg Nederland ONL

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal.
Alle ONL leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en zijn dus ISO gecertificeerd en Cedeo erkend.

Website Onderwijszorgnederland.nl

Innoveren is samen leren : onderwijsadvies in een veranderende omgeving

Annemarie Kaptein, directeur EDventure, licht in Schoolmanagement Totaal van september 2014 de uitdaging toe om Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in het jeugdveld op gemeentelijk niveau te integreren. Het doel van de onderwijsadviesbureaus is een goede doorlopende infrastructuur te creeren waarin integrale onderwijs-zorgarrangementen geboden worden.

Lees meer

Dyslexiezorg ONL scoort wederom hoge ogen bij cliënten

Gemiddeld geven ouders een 8,2 voor de dyslexiezorg aan hun kind. Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft voor het vierde jaar op rij een zeer hoge cliëntbeoordeling gekregen voor de behandeling van dyslexie. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van EDventure door Parantion is uitgevoerd onder 670 cliënten. Directeur Annemarie Kaptein is zeer trots op dit resultaat en ziet zich gesterkt in de ONL-werkwijze ‘het kind centraal’.

Lees meer

Pelle flitst! Tweede ONL-app onder de kerstboom

Na Pelle puzzelt volgt Pelle flitst als tweede app van ONL. Deze kerstapp zal in de week voor de kerst verschijnen. Kern van de app is het oefenen met woordrijen door middel van flitsen. Ook deze app is een game en zal kinderen met dyslexie op een leuke manier verder kunnen helpen. De app komt weer gratis beschikbaar voor iPad en tablets, maar nu ook voor iPhone en Android telefoons.

Lees meer

Pelle puzzelt: Onderwijszorg Nederland ontwikkelt game-app voor kinderen met dyslexie

Speciaal voor kinderen met dyslexie heeft Onderwijszorg Nederland (ONL) een game-app ontwikkeld. Het idee voor ‘Pelle puzzelt’, is bedacht door dyslectische kinderen zelf. De app daagt kinderen uit die al een dyslexiebehandeling krijgen, om ook tijdens het weekend of in de vakantie te oefenen en te spelen met taal. De game-app van Onderwijszorg Nederland voor kinderen tussen 8 en 11 jaar is gratis te downloaden in de Appstore en op Google Play. ONL brengt met ‘Pelle puzzelt’ een eerste game-app in een reeks recreatieve game-apps over taal en rekenen.

Lees meer

EDventure als praktijkcase in publicatie Kwakman & Zomerdijk

In april 2012 is de eerste druk verschenen van het boek ‘De ondernemende professional’ van de auteurs Frank Kwakman en Cris Zomerdijk. Namens EDventure leverden OBD Noordwest, SBZW en Marant een bijdrage aan de publicatie via de praktijkcase ‘De coöperatie als instrument voor innovatie en marktontwikkeling’.

Lees meer

ONL eerste met onafhankelijke effectiviteitmeting dyslexiebehandeling

Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van negentien EDventure leden, laat als eerste grote, landelijke aanbieder de effectiviteit van haar dyslexiebehandelingen aan kinderen onafhankelijk meten door de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is een onafhankelijk instituut dat behandeleffecten benchmarkt. ONL draagt door het benchmarken van dyslexiezorg bij aan het bewaken en verder verbeteren van haar eigen […]

Lees meer

Extra ONL kwaliteitsborging door instelling wetenschapscommissie

ONL betrekt actief de wetenschap bij de kwaliteitsborging van haar dienstverlening en productontwikkeling voor dyslexie door een wetenschapscommissie in te stellen. De commissie brengt advies uit ten aanzien van diagnostiek en behandeling van dyslexie. De commissieleden (prof. dr. Ben Maassen, hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog, prof. dr. Aryan van der Leij, hoogleraar orthopedagogiek en prof. […]

Lees meer

Nieuw zorgaanbod: ONL gedragsproblemen

Onderwijszorg Nederland (ONL) is dit jaar gestart met het verzorgen van groepsbehandelingen voor kinderen met lichte gedrags- en sociaal-emotionele problemen. De behandelingen zijn bedoeld voor kinderen tussen 5 en 12 jaar met enkelvoudige gedragsproblemen, waarvoor doorverwijzing naar de GGZ of Bureau Jeugdzorg niet nodig is. Met de nieuwe behandelingen ontwikkelt, protocolleert en standaardiseert ONL groepstrainingen […]

Lees meer