EDventure in de pers

Dag van Chronisch Zieke Leerling 2014 in teken innovatie

In de Week van Chronisch Zieken staan de schijnwerpers op 12 november 2014 speciaal op kinderen gericht. Deze Dag van de Chronisch Zieke Leerling is in het leven geroepen door Ziezon (het Landelijk Netwerk Ziek zijn en Onderwijs). Zorgconsulenten organiseren vandaag in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor leerlingen die vanwege hun gezondheid niet naar school kunnen gaan.

Lees meer

KlasseContact in nationale mediacampagne KPN MooisteContactfonds

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure en zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke leerlingen met school en klasgenoten worden verbonden.

Lees meer

Innoveren is samen leren : onderwijsadvies in een veranderende omgeving

Annemarie Kaptein, directeur EDventure, licht in Schoolmanagement Totaal van september 2014 de uitdaging toe om Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in het jeugdveld op gemeentelijk niveau te integreren. Het doel van de onderwijsadviesbureaus is een goede doorlopende infrastructuur te creeren waarin integrale onderwijs-zorgarrangementen geboden worden.

Lees meer

ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid & OCW stimuleren kennisuitwisseling

Onlangs is een artikel verschenen over het succes van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid door de ExpertisePunten en het ministerie van OCW. In vijf regio’s zijn bijeenkomsten georganiseerd gericht op het vergroten kennis en handelingsbekwaamheid bij ouders, scholen en gemeenten. Staatssecretaris Dekker licht toe waarom ouderbetrokkenheid zo belangrijk is. Lees hier het volledige artikel (Uit: Van Twaalf Tot Achttien).

Lees meer

Terugloop stimuleert samenwerking en creativiteit

In Speziaal (december 2013) treft u de neerslag van een gesprek met Annemarie Kaptein, directeur van de koepel van Onderwijsadviesbureaus. Annemarie geeft in deze bijdrage aan, dat juist de terugloop in de ondersteuningsmarkt de aanleiding is geweest om met elkaar na te denken over andere, en zeker meer gezamenlijke, vormen van dienstverlening.

Lees meer

Denis Koets versterkt onderwijsadviesvereniging EDventure

Drs. Denis Koets (1974) is orthopedagoog en start als beleidsadviseur en projectleider Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

Lees meer

Scholen enthousiast over leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’

Scholen hebben op dit moment nog onvoldoende praktische handvatten om direct hulp te bieden aan kinderen met druk of ongeconcentreerd gedrag. In een lopend onderzoek van de VU in Amsterdam wordt de effectiviteit van de leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’ onderzocht. Inmiddels doen 88 leerlingen mee aan het onderzoek, echter voor de laatste fase van het onderzoek worden nog scholen gezocht.

Lees meer

Kick-off regionale aanpak ouderbetrokkenheid

Op maandag 23 september vond in Rotterdam (en tegelijkertijd in Vlissingen) de kick-off plaats van een reeks regionale bijeenkomsten rond ouderbetrokkenheid. Op deze bijeenkomst gaven Annemarie Kaptein (directeur EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus), Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en René Bagchus (directeur primair onderwijs bij het Ministerie van OCW), namens staatssecretaris Dekker, de […]

Lees meer

Hoe gaan scholen om met onderwijsadviesbureaus?

Als een kind op school gedrags- of leerproblemen heeft kunnen ouders onderwijsadviesbureaus inschakelen. Wanneer schakelen scholen en ouders deze hulp in en hoe werken scholen en leraren samen met de bureaus?
In Intermediair verscheen het artikel:  ‘Hoe gaan scholen om met onderwijsadviesbureaus?’, 13 september 2013

Lees meer

EDventure presenteert branchevisie Transitie Jeugdzorg aan Tweede Kamer

Op 27 juni presenteerde EDventure haar visie op Transitie Jeugdzorg aan leden van de Tweede Kamer en hun woordvoerders. Download hier onze brochure ‘Samenwerken aan de beste jeugdzorg’.

Lees meer