Branchevereniging EDventure biedt financiering voor gezamenlijke innovatie

PERSBERICHT

ONDERWIJSADVIESBUREAUS BIEDEN SCHOLEN HELPENDE HAND BIJ VERBETEREN ONDERWIJS IN TAAL, REKENEN EN LEZEN

Het fundament voor een goede beheersing van taal en rekenen wordt gelegd in het primair onderwijs. Dit is essentieel voor het succesvol doorlopen van vervolgonderwijs en later voor het functioneren in onze maatschappij. EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus heeft diverse projecten in gang gezet die direct aansluiten op de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs van staatssecretaris Dijksma. Al deze projecten zijn gericht op de ontwikkeling van taal- en rekenonderwijs. EDventure biedt nu cofinanciering aan haar leden die groepen scholen begeleiden om de taal- en leesprestaties op met name taalzwakke scholen te verbeteren. Voor deze cofinanciering is tot eind 2008 een totaalbedrag van 80.000 euro beschikbaar. De cofinanciering is bedoeld voor onderwijsadviesbureaus om samen met scholen nieuwe producten/diensten te ontwikkelen op het gebied van taal en rekenen die landelijk kunnen worden ingezet.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure: “We hopen met de cofinanciering een groot aantal pilots te stimuleren. Scholen en onderwijsadviesbureaus kunnen samen aan de slag. Voorwaarde is dat de ervaringen en kennis die hiermee worden opgedaan in de branche worden gedeeld. Eventuele nieuwe producten die uit deze trajecten voortkomen komen voor alle bij EDventure  aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikbaar zodat de best practises door heel Nederland wordt verspreid.”

Innovatiefonds 2008
Daarnaast stelt EDventure ook nog eens 150.000 euro beschikbaar voor een Innovatiefonds. Onderwijsadviesbureaus kunnen gezamenlijk innovatieve projecten voor het onderwijs voordragen. Een onafhankelijke jury zal uit eindelijk de beste projecten eruit kiezen. Per goedgekeurd initiatief is er tot 50.000 euro beschikbaar om het project uit te voeren. De resultaten van de projecten worden beschikbaar gesteld voor de gehele onderwijsadviesbranche.

Opening nieuw kantoor
EDventure maakte de nieuwe initiatieven bekend tijdens de opening van haar nieuwe kantoor. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het kantoor aan de Bezuidenhoutseweg te Den Haag geopend door Bernard Fransen, de voorzitter van EDventure en Annemarie Kaptein. Door de EDventure Landkaart Onderwijsadvies uit te rollen werd het nieuwe kantoor officieel ingewijd. De landkaart Onderwijsadvies is een grafische vormgegeven kaart waarop de actuele en toekomstige prioriteiten, trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs en onderwijsadvies thematisch zijn geclusterd. De financiering voor nieuwe projecten geeft invulling aan de prioriteiten die EDventure op deze landkaart aangeeft.

EDventure
EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus (onderwijsbegeleidingsdiensten) in Nederland. Met 28 aangesloten leden en in totaal zo’n 3.300 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk. EDventure-leden werken in partnership met de klant aan het realiseren van de doelstellingen van de school. Zij komen bij alle scholen in het primair onderwijs en hun dienstverlening richt zich ook op het voortgezet onderwijs en aanpalende terreinen. Vanaf 1 januari 2008 is EDventure een Keurmerkorganisatie. Professionaliteit, kwaliteit, innovatie en samenwerking zijn daarbij de sleutelwoorden.

EDventure landkaart onderwijsadvies
Annemarie Kaptein (links) en Bernard Fransen (rechts) rollen samen de EDventure landkaart onderwijsadvies uit.