Ezine – Prinsjesdag 2016: Hoofdlijnen onderwijs- en jeugdzorgplannen

prinsjesdag-4

In deze nieuwsbrief presenteren we u de hoofdlijnen uit de onderwijs- en jeugdzorgplannen van het kabinet. Nadruk ligt hierbij op de onderwerpen waar kansen liggen voor de onderwijsadviesbranche en onze coöperatie ONL.
Centrale thema’s in de onderwijsbegroting dit jaar zijn kansengelijkheid en onderwijs op maat
Lees hier de Prinsjesdag-Ezine
 

Lees meer

Start schooljaar voor 450 leerlingen extra speciaal!

Dankzij KlasseContact kunnen 450 chronisch en ernstig zieke leerlingen net als hun klasgenoten deze maand ‘gewoon’ weer naar school. Juist aan het begin van het schooljaar wanneer leerlingen vol verhalen terugkomen van vakantie is het belangrijk om contact te kunnen maken met vrienden en klasgenoten. KlasseContact maakt dit mogelijk. Het bijgaande persbericht is in de afgelopen week […]

Lees meer

Vacature manager Onderwijs/lid van raad van bestuur bij OBD Noordwest

Onderwijsadviesbureau Noordwest in Hoorn heeft een vacature voor een manager Onderwijs/lid van raad van bestuur.
Het team Onderwijsadvies bestaat uit 23 hoogopgeleide en bevlogen professionals. Met het team formuleer je beleid en realiseer je ambities. Je bent omzetverantwoordelijk. Met de manager Onderwijszorg en manager Bedrijfsvoering vorm je de raad van bestuur. OBD Noordwest bevindt zich in […]

Lees meer

Nieuwe landelijke campagne KlasseContact

Vandaag start een nieuwe landelijke campagne KPN over KlasseContact, een initiatief van EDventure & KPN Mooiste Contactfonds.

Lees meer

Start post-hbo-opleiding Coördinator Ouderbetrokkenheid

download

Elke school heeft met ouders te maken. Idealiter zijn dat betrokken ouders waar leerkrachten en schoolleiders concreet mee samenwerken. In de nieuwe post-hbo-opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid krijgen studenten handvatten om wederzijdse betrokkenheid van school en ouders te vergroten. Driestar hogeschool biedt deze opleiding vanaf september 2016 aan.

Lees meer

EDventure op jaarlijks congres PO-Raad

kennis-voor-morgen

Op vrijdag 10 juni vindt het jaarlijkse PO-Raad congres plaats in Congrescentrum Papendal bij Arnhem. Het thema dit jaar is ‘Kennis voor morgen’. Deelnemers vanuit de hele PO-sector ontvangen op deze dag informatie over vragen als: Hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Wat moeten zij straks weten en kunnen? En, wat moeten wij daarom nú weten en kunnen?

Lees meer

PO-Raad en EDventure organiseren geslaagde onderwijsconferentie

conferentie
Op woensdag 23 maart vond ‘Lunteren in één dag’ plaats, dit jaar georganiseerd door PO-Raad en EDventure. Een brede delegatie uit het onderwijsveld heeft op de dag, geïnspireerd door de keynote-sprekers én inhoudelijke sessies, uitgewisseld hoe zij gezamenlijk de kwaliteit van hun onderwijspraktijk nog verder kunnen verbeteren.

Lees meer

Adviseurs onderwijsadviesbranche begeleiden implementatie DTT

dtt

In het tweede jaar van de pilot DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) zijn in februari de eerste toetsen afgenomen. Voor het eerst krijgen leerling en docent met deze toets een diagnose of de leerling vakvaardigheden ‘op, boven of onder’ niveau beheerst bij Nederlands, Engels en/of wiskunde.

Lees meer

Onderwijsexpertise.nl 2.0

onderwijsexpertise-2-0
De Funda van het onderwijs, Onderwijsexpertise.nl, is zowel inhoudelijk als qua vormgeving verbeterd. De startpagina heeft een nieuwe lay-out en er zijn diverse functies toegevoegd. Zo is het onder andere mogelijk om favorieten op te slaan, te bewaren en te printen. Daarnaast kan aanbod gedeeld worden via social media.

Lees meer

Consulenten OZL bijeen voor kennisuitwisseling KlasseContact

klassecontact-100

Consulenten OZL die zich bezighouden met KlasseContact kwamen op 17 maart bijeen in Utrecht voor een uitwisseling over het project. Tijdens de bijeenkomst, gezamenlijk georganiseerd door EDventure en KPN Mooiste Contact Fonds, werden consulenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond KlasseContact.

Lees meer

Berenschot en EDventure-leden bieden ondersteuning bij functiemix

berenschot

OCW en sociale partners (PO-Raad, AVS en onderwijsvakbonden) hebben in maart afspraken gemaakt over het professionaliseren van het personeelsbeleid in het PO via de functiemix. Op verzoek van het ministerie van OCW organiseert organisatieadviesbureau Berenschot regionale ondersteuning voor schoolbesturen hierbij. Voor het organiseren van de regionale bijeenkomsten en het traject erna (de invoering van de functiemix) werkt Berenschot samen met leden van EDventure.

Lees meer

Landelijke bijeenkomst over vernieuwd Acadin goed bezocht

acadin-header

Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld door OCW en inmiddels overgenomen door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, leden van EDventure, onder de vlag van EDventure. Zij vernieuwen momenteel gezamenlijk de inhoud en de technische omgeving van Acadin. Dit schooljaar zijn er meer dan tweehonderd nieuwe opdrachten voor talentvolle leerlingen in de leeromgeving opgenomen. Daarnaast wordt de technische omgeving zo gemoderniseerd dat deze ook geschikt wordt voor het gebruik op een tablet.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Like EDventure op facebook

 • De Funda van het onderwijs, http://www.Onderwijsexpertise.nl, is zowel inhoudelijk als qua vormgeving verbeterd. De startpagina heeft een nieuwe lay-out en er zijn diverse functies toegevoegd. Zo is het onder andere mogelijk om favorieten op te slaan, te bewaren en te printen. Daarnaast kan aanbod gedeeld worden via social media. Ook is de huidige categorielijst geactualiseerd met nieuwe onderwijstermen (o.a. Akkoord PO-raad en VO-raad, SAZ, Onderwijs 2032). Op http://www.Onderwijsexpertise.nl staat het complete aanbod van de bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus en een overzicht van de experts werkzaam voor de bureaus. De portal is ook als gratis app voor de iphone of android telefoon beschikbaar.

  May 25

 • In de EDventure Onderwijsdatabank, hét (online) informatiesysteem voor het onderwijs, worden nu ook podcasts opgenomen. Een podcast is een geluidsopname die online beluisterd kan worden. Zo staan er nu podcasts van Kennisnet over onderwijs en ICT in de databank en zullen binnenkort ook podcasts en video’s van TED-talks over onderwijs te raadplegen zijn. TED-Talks (ooit gestart in Amerika en nu ook Nederland) zijn presentaties van mensen over een bijzonder idee, verhaal of onderzoek. De presentaties zijn online beschikbaar en omvatten een breed scala aan onderwerpen, zoals de rol van de leraar, hoe leren we, en mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing. In de EDventure Onderwijsdatabank treft u ook informatie over de onderzoeken die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft geïnitieerd. Met deze toevoeging onderstrepen we het belang van de toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk van het onderwijs. De onderzoeken zijn samengebracht in één dossier. In dit dossier zijn ook de antwoorden op de vragen die via het online-loket van het NRO (de Kennisrotonde) zijn binnengekomen, terug te vinden. http://www.onderwijsdatabank.nl/dossiers/38/

  April 07

 • Het tegengaan van werkdruk en regeldruk in het onderwijs is een van de doelstellingen van het Nationaal Onderwijsakkoord. Samen met betrokkenen uit het onderwijs is de Regeldrukagenda 2014-2017 opgesteld om regelgeving te verbeteren of te vereenvoudigen. Daarnaast is het nodig voortdurend met elkaar in gesprek te blijven over dit thema, en samen te kijken naar mogelijkheden om regel- en werkdruk te verminderen. EDventure ondersteunt in dit kader het experiment Regelluwe scholen In dit experiment krijgen scholen meer ruimte voor eigen initiatieven. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die meedoen aan het experiment mogen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Volg : http://regelluwescholen.nl/

  March 31

 • Afgelopen woensdag vond ‘Lunteren in één dag’ plaats, dit jaar georganiseerd door PO-Raad en EDventure. Leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers en OCW hebben op de dag, geïnspireerd door de keynote-sprekers én inhoudelijke sessies, uitgewisseld hoe zij gezamenlijk de kwaliteit van hun onderwijspraktijk nog verder kunnen verbeteren. Ook onderwijsadviesbureaus, als partner van het onderwijs, konden in de gesprekken over kwaliteitsverbetering hun steentje bijdragen. Uit de gesprekken bleek verder dat het thema van de dag volop leeft bij de aanwezigen. Het eindrapport van Onderwijs2032 is daarbij voor velen een extra stimulans bij het inzetten van verbeteringen. Lunteren was als vanouds een belangrijk markeerpunt in het continue proces van werken aan kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs in Nederland, en de ontmoeting die daarvoor zo belangrijk is. EDventure doet graag volgend jaar weer mee. Op naar 2017! Op de foto v.l.n.r. Fons Dingelstad (OCW), Job Christians (dagvoorzitter), Annemarie Kaptein (EDventure), Rinda den Besten (PO-Raad).

  March 24

 • Save the Date: 20 april 2016: Conferentie Acadin! EDventure en haar leden bieden met Acadin rijke, uitdagende leeractiviteiten voor talentvolle leerlingen. In deze verzameling met rijke, uitdagende leeractiviteiten kan gericht worden gezocht op o.a. vak-/interessegebied, leerniveau, leer- en denkvoorkeuren. Met deze leeractiviteiten kunnen de leerlingen rijke leerervaringen opdoen. Om de leeractiviteiten zelfstandig uit te kunnen voeren, is beheersing van de ‘werkprocessen’ nodig. In de loop van hun ontwikkeling kunnen leerlingen flexibel beschikken over diverse complexe vaardigheden. Talentontwikkeling wordt naast leerervaringen ook bepaald door leercondities. Acadin ondersteunt de leraar om de juiste leercondities te scheppen waarmee het zelfgestuurd leren van de talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen in gang wordt gezet. De opbouw van alle leeractiviteiten ‘Acadin nieuwe stijl’ bevatten instructies waarmee de zelfstandigheid en de metacognitie worden bevorderd. Elke leeractiviteit sluit af met een formatieve evaluatie: wat heb je geleerd, wat wil je nog leren en hoe kun je jezelf verbeteren? Meer informatie? http://www.acadin.nl/

  March 18

 • Advies- en onderzoeksbureau Sardes heeft de proefbeoordeling voor ISO certificering achter de rug en werkt sinds kort met het nieuwe Certiked Model. Paul Kooiman – MT-lid – vertelt over hun eerste indruk en ervaring. “In onze ogen zijn voornamelijk accenten veranderd. Het nieuwe model is meer gefocust op de doordachtheid van processen dan op hoe het allemaal is vastgelegd. Het fungeert daarnaast als een check hoe consistent wij zijn in de richting die we opgaan. Zo hebben we meer inzicht in de toegevoegde waarde van de organisatie.” Sardes heeft het gevoel dat het nieuwe model beter aansluit bij de bedrijfsprocessen. “We zijn met glans door de proefbeoordeling gekomen, dus ons gevoel klopte. We vonden ook het gesprek minder geforceerd, meer gericht op waar je staat en waar je heen wilt als organisatie. Meer op visie, minder op controle.” Wat natuurlijk ook de rode lijn in het nieuwe model en in de nieuwe ISO is: de mens staat centraal. Het nieuwe model is ook veel logischer en meer helder in de aandachtspunten dan het oude, volgens Kooiman. “Het voelt daarom minder als iets ‘moeten’ en meer als goede adviezen krijgen om continu te kunnen verbeteren.” http://www.certiked.nl/in-de-media/nieuws/item/de-eerste-ervaringen-met-het-nieuwe-certiked-model

  March 14

 • Kom samen met je collega’s naar ‘Lunteren in één dag’ en ontvang 1 gratis toegangsbewijs Het is bijna zover. Op woensdag 23 maart 2016 is de conferentie 'Lunteren in één dag; samenwerken aan onderwijskwaliteit’. Op deze dag ontmoeten en inspireren onderwijsprofessionals uit de gehele schoolorganisatie - van leraar tot schoolleider en bestuurder – en uit het hele land elkaar in Lunteren. Dat doen ze al jaren en ook dit jaar zijn er weer veel collega’s die zich hebben opgegeven. NOG NIET INGESCHREVEN? KOM MET JE TEAM! Heeft u zich nog niet ingeschreven? Doe dat dan als nog en kom met je schoolteam naar Lunteren. leraren, IB-ers, schoolteams, schoolleiders, kwaliteitsfunctionarissen en schoolbestuurders, iedereen is van harte welkom. Voor ieder team van 5 personen, per schoolbestuur, is 1 gratis deelname beschikbaar. Sprekers en sessies Centraal staat welke rol de betrokkenen in het primair onderwijs hebben bij de verbetering van de onderwijspraktijk. En hoe daaraan gezamenlijk gewerkt kan worden? Er zijn aansprekende sprekers, Edith Hooge, Mirko Noordegraaf en Tingue Klapwijk, voormalig leraar van het jaar. En er is keuze uit maar liefst 30 interactieve sessies over tal van praktijkthema’s. Ontmoetingsplek Op deze speciale dag is voorzien in gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten op een centrale plek. Op die plek kunt u ook in het lab-2032 deelnemen aan ontwerpactiviteiten van Onderwijs2032 om uw onderwijs van de toekomst samen te ontwikkelen. Daarnaast is er een Kwaliteitskaartenwand. Tijdens de borrel kijken we graag met u terug op de dag. Hier kunt u het volledige programma lezen en inschrijven: http://www.burobombarie.nl/inschrijven/evenementen/lunteren-in-een-dag/

  March 08

 • Heeft u de tv-uitzending van De Monitor gezien over prestatiedruk in het kleuteronderwijs? Zeker en vast! Feest van herkenning omtrent de druk die de maatschappij vandaag onze kleuters, hun ouders en hun leerkrachten expliciet en impliciet oplegt. Breed uitgemeten. Wie er niet aan toegekomen is: http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/prestatiedruk-in-het-kleuteronderwijs In de onderbouw zoemt de uitzending vandaag ook nog na. Ouderbetrokkenheid wordt Oudergeschrokkenheid. Leerkrachten met methode wijfelen, leerkrachten zonder methode twijfelen. Moet alles meetbaar en maakbaar zijn? Hoe zijn onze kinderen het gelukkigst en afgeleid daarvan, wij als leerkrachten en wij als ouders? Het EDventure netwerk brengt de experts VVE/Jonge Kind in beeld, aangesloten bij de onderwijsadviesbureaus bij u nabij. Stuk voor stuk professionele kanjers en van harte bereid om mee te denken in oplossingen rond alle aspecten van dit thema. Oplossingen voor uw kinderen, uw en hun geluk. http://onderwijsexpertise.nl/expert/?q=&selected_facets=category_144_exact%3AVVE+%2F+Jonge+kind

  February 23

 • In het afgelopen kwartaal heeft Cedeo het klanttevredenheidsonderzoek voor een aantal van onze leden afgerond. De erkenning is hiermee (opnieuw) verlengd voor een nieuwe periode. *trots!*

  February 02

 • Woensdag 23 maart 2016 is het zover! Dan organiseren EDventure en de PO-Raad gezamenlijk de conferentie ‘Lunteren in één dag: Samenwerken aan onderwijskwaliteit’. Lunteren, een begrip in het primair onderwijs! Sinds jaar en dag ontmoeten en inspireren onderwijsprofessionals uit de gehele schoolorganisatie – van leraar tot schoolleider en bestuurder – en uit het hele land elkaar in Lunteren. Dat is dit jaar niet anders. We doen het alleen compacter dan voorgaande edities namelijk in één dag: boter bij de vis! Hier kunt u het volledige programma lezen en inschrijven: http://www.burobombarie.nl/inschrijven/evenementen/lunteren-in-een-dag/

  January 26

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!