Stichting OZL

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

De stichting OZL in de regio, opgericht door EDventure, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, ondersteunt de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

De stichting OZL zet de landelijke beleidskaders uit voor de dienstverlening van OZL in de regio. Er is een breed platform gerealiseerd voor de ontwikkeling en vernieuwing van OZL. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de protocollering en uniformering van de werkzaamheden, die inmiddels onderdeel zijn geworden van de dienstverlening OZL in de regio. Dat betekent dat door alle aangeslotenen de voorziening OZL op een zelfde wijze vorm wordt gegeven en met een zelfde kwaliteit landelijk wordt aangeboden.

De aangesloten adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp hebben dit vastgelegd in een eerste product van de Stichting OZL in de regio ’Kwaliteitshandboek Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in de regio’. Het is een ‘levend’ document dat wordt geactualiseerd en aangevuld en ook nog verder uitgewerkt. Ook is er een landelijk registratiesysteem ingevoerd dat inzicht geeft in hoeveel leerlingen worden begeleid, in het schooltype, de duur van het ondersteuning en de ziekte van de betrokken leerling.

De ondersteuning van de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp door de Stichting is belangrijk en hard nodig omdat het aantal langdurig en chronisch zieke leerlingen toeneemt. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en dat geldt ook voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn. Zo wordt een brede stabiele basis gevormd voor passend onderwijs aan zieke leerlingen.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Jaarbericht Stichting OZL 2017

Jaarbericht Stichting OZL 2017

De Stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) presenteert het tweede Jaarbericht. De Stichting OZL in de regio is opgericht door EDventure. Zij ondersteunt de onderwijsadviesbureaus die de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen verzorgen. Dit is...

Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs

Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs

Een op de zeven kinderen in Nederland kan door een langdurige of chronische ziekte niet iedere dag naar school. Hierdoor lopen zij kans op onderwijsachterstanden en moeten ze klasgenoten missen. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) helpen leraren, de zieke leerling en ouders bij het verzorgen van passend onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks een beroep doen op OZL voor leerlingen met een ziekte en (dreigende) schoolproblemen. In het nieuwe magazine over ziek zijn en onderwijs vinden scholen en samenwerkingsverbanden alle informatie.

Presentatie bij ministerie OCW over OZL en Passend onderwijs

Presentatie bij ministerie OCW over OZL en Passend onderwijs

Op 17 september verzorgden Ziezon-medewerkers Miek Hoogbergen en Claudia Molier een presentatie over de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) voor ambtenaren van de Directie Jeugd, Onderwijs en Zorg van het ministerie van OCW en accountmanagers...