KlasseContact

KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun leerkracht en klasgenoten.

De leerling kan vanachter de KlasseContact-laptop thuis of in het ziekenhuis actief deelnemen aan de lessen. In de klas staat een KPN Klasgenoot, dit is een ICT-set waarmee een beeld- en geluidsverbinding kan worden gemaakt tussen de school en de leerling, thuis of in het ziekenhuis. De leerling is zo aanwezig in de klas en volgt, zo veel als mogelijk, onderwijs net als zijn of haar klasgenoten.

Dit bijzondere project is een gezamenlijk initiatief van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Bij de uitvoering van KlasseContact wordt nauw samengewerkt met het netwerk Ziezon. Dit is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, dat is opgericht door EDventure i.s.m. de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra). Gezamenlijk streven zij het doel na langdurig zieke leerlingen in contact te houden en onderwijs te laten volgen met hun klasgenoten. Het project is in 2008 gestart met de inzet van 85 beschikbare ICT-sets. In 2017 zijn er voor 570 zieke leerlingen ICT-sets geplaatst waarmee zij onderwijs op afstand kunnen volgen. In dat jaar hielpen de KlasseContact-helpdesk en de monteurs 1100 chronisch en ernstig zieke leerlingen én hun leerkrachten met technische en gebruikersvragen.

Voor welke leerlingen is KlasseContact bestemd?

KlasseContact is bestemd voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een leerling komt in aanmerking als hij of zij een chronische of ernstige somatische ziekte heeft en hierdoor gedurende langere periode niet naar school kan gaan. De leerling moet dan wel worden begeleid door een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulent is de verbindende schakel tussen ouder/leerling en de school.

Consulenten OZL

De consulenten OZL, die in dienst zijn bij de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp en de universitair medische centra, begeleiden de leerlingen. Zij zijn verenigd in het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon). Binnen het netwerk vindt deskundigheidsbevordering, samenwerking en kennisoverdracht plaats met als doel de kwaliteit van de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen te versterken. Door de actieve inzet van de consulenten van Ziezon en vele anderen maken er steeds meer leerlingen gebruik van KlasseContact.

Aanvraag KlasseContact

Een aanvraag voor KlasseContact verloopt in overleg met de consulent OZL, de ouder/verzorger en de school. De consulent dient een aanvraag in bij EDventure, die de aanvraag vervolgens beoordeelt en doorstuurt naar KPN voor de verdere uitvoering. De ouder kan via de school in contact komen met de consulent. De KPN Klasgenoot wordt door de logistieke organisatie van KPN geplaatst.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Ruim 1.100 kinderen ondanks ziekte toch in de klas

Ruim 1.100 kinderen ondanks ziekte toch in de klas

2017 recordjaar voor KlasseContact Het afgelopen jaar waren ruim 1.100 kinderen, ondanks langdurige ziekte, toch ‘aanwezig’ in de klas dankzij KlasseContact. Nog nooit volgden zo veel kinderen op afstand lessen via de KPN Klasgenoot, een videoverbinding waardoor je...

Eindexamens achter de rug voor KlasseContact-leerlingen

Eindexamens achter de rug voor KlasseContact-leerlingen

De eindexamens zijn weer achter de rug. Een opluchting voor alle leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Voor sommige leerlingen verloopt de weg naar het diploma bijzonder moeilijk. Havo-leerlinge Noor en vwo-er David-Jan zijn hier goede voorbeelden van. Noor zal met...

Start schooljaar voor 450 leerlingen extra speciaal!

Start schooljaar voor 450 leerlingen extra speciaal!

Dankzij KlasseContact kunnen 450 chronisch en ernstig zieke leerlingen net als hun klasgenoten deze maand ‘gewoon’ weer naar school. Juist aan het begin van het schooljaar wanneer leerlingen vol verhalen terugkomen van vakantie is het belangrijk om contact te kunnen...