7 Redenen om lid te worden van EDventure

KEURMERK ONDERWIJSADVIES

Toon kwaliteit en klanttevredenheid.

Het keurmerk toont aan dat het adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies (ISO 9001) en het geeft inzicht in de klanttevredenheid (Cedeo- erkenning Onderwijsadvies). Leden onderscheiden zich door het bieden van hoge, aantoonbare kwaliteit.

LOBBY EN IMAGO

Verbeter de concurrentiepositie in de markt.

EDventure komt, zonder direct financieel eigen belang, op voor de belangen van haar leden en het belang van onderwijsadvies. Een gezamenlijke lobby heeft meer impact dan individuele lobby door een adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp en is dus (kosten)effectiever. Het zorgt daarnaast voor landelijke vertegenwoordiging en naamsbekendheid. Samen werken we aan het behoud van het goede imago van de adviesbureaus in de markt.

INNOVATIE EN INFORMATIE

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

EDventure identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover (via mailingen, netwerken voor adviseurs, nieuwsbrieven en mediascans). Met als doel bevorderen gezamenlijke innovatie en versterking van de branche als geheel. Bijvoorbeeld door delen van producten en diensten en/of gezamenlijk in de markt zetten van producten en diensten, zoals ONL-Dyslexie, www.onderwijsexpertise.nl en www.onderwijsdatabank.nl.

VERENIGINGSNETWERK

Wissel ervaringen uit en help elkaar.

De vereniging is dé ontmoetingsplek om gezamenlijk beleid te bepalen, cases te delen, kansen te signaleren en met elkaar praten over de ontwikkelingen in de branche en binnen de organisaties. Dit gebeurt onder meer tijdens de Algemene Ledenvergadering, directiecafé‘s en netwerken voor bijvoorbeeld HRM en controllers. Leden vinden ook verbinding buiten de geplande bijeenkomsten.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING EN MANTELOVEREENKOMSTEN

Bespaar tijd en profiteer van schaalvoordelen.

EDventure biedt u informatie, handreikingen en modelregelingen op arbeidsvoorwaardelijk, fiscaal en juridisch gebied. Voorbeelden zijn afspraken met de Belastingdienst inzake BTW, gevolgen van Wet Werk en Zekerheid, modelovereenkomsten Wet DBA, privacybescherming en model klachten-regelingen. Leden hoeven relevante wet- en regelgeving niet actief te monitoren, maken gebruik van schaalvoordelen en besparen direct tijd en kosten.

SUBSIDIEPROJECTEN, DETACHERINGEN EN ANDERE VORMEN VAN INHUUR

Schrijf in op subsidies en leen personeel uit.

Regelmatig wordt EDventure gevraagd namens de branche plannen te schrijven op actuele thema’s waarvoor subsidie wordt verleend of detachering/inhuur van personeel uit de branche is gewenst. EDventure werft hiervoor in eerste instantie onder haar leden. Daarnaast attendeert EDventure haar leden op subsidies en Europese aanbestedingen.

PROFESSIONALISERING

Verbeter de kwaliteit en professionaliteit van uw medewerkers.

EDventure stimuleert de professionalisering van de onderwijsadviseurs. De EDventure Academy ondersteunt deze doelstelling door postacademische opleidingen, trainingen en masterclasses voor onderwijsadviseurs aan te bieden voor leden.

Wat is nodig voor goed onderwijs en hoe zorgen we ervoor dat scholen in Nederland blijvend kunnen innoveren passend bij de veranderende maatschappelijke en lokale context? Download onze visie op duurzame schoolontwikkeling en professionalisering.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap van EDventure is mogelijk voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die:
– minimaal drie jaar actief zijn in het vakgebied;
– in aanmerking komen voor de kwaliteitseisen van het Keurmerk Onderwijs;
– goed werkgeverschap hanteren;
– hun omzet uit de markt halen en niet uitsluitend via subsidies.
Voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die nog niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is voor de duur van een jaar aspirant-lidmaatschap mogelijk.

Contributie

De contributie bedraagt een percentage van de omzet. Er geldt een maximum en een minimum bedrag. Leden kunnen bij EDventure bovenop het algemene pakket aan dienstverlening en activiteiten ook extra’s kopen.

Bent u geïnteresseerd en denkt u erover lid te worden?

Aanmelden kan schriftelijk door het bestuur van het (aspirant)lid aan het bestuur van EDventure, vergezeld van de statuten dan wel het instellingsbesluit van het adviesbureau.

EDventure, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
Fax: 070-315 41 09
E-mail: info@edventure.nu

Ledenstatuut

Het ledenstatuut van EDventure heeft tot doel de omgang tussen leden van EDventure, leden onderling en tussen leden en hun branchevereniging te regelen. De branche voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp expliciteert met dit ledenstatuut welk kwaliteitsniveau zij wil bieden. Onderdeel daarvan is ook welke uitgangspunten door leden bij de dienstverlening aan de klant worden gehanteerd. U kunt hieronder het Ledenstatuut downloaden.

Notaoverleg: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Notaoverleg: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

EDventure is blij met de immense investering in het onderwijs. Wij waarderen dat het kabinet de gevolgen voor leerlingen, studenten en leraren duurzaam wil oplossen. Toch maken wij ons zorgen over een aantal punten: Veel leerlingen kampen met sociaal-emotionele...

Heropen nú de middelbare scholen

Heropen nú de middelbare scholen

Het gebrek aan perspectief voor leerlingen van de middelbare school en het trage tempo waarin heropening van middelbaar onderwijs wordt overwogen, is funest voor de mentale gezondheid van kinderen. Wij roepen, samen met meer dan 55 organisaties, het kabinet op: benut...