Coöperatie Onderwijszorg Nederland

Onderwijszorg Nederland (ONL) is de landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure en biedt (gespecialiseerde) zorg bij diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en gedragsproblemen bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal.

Kwaliteit

Alle ONL-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies, zijn daarmee ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. ONL voert ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit, waaruit blijkt dat kinderen en ouders al jarenlang zeer tevreden zijn over de ONL-behandeling. Natuurlijk meten we het effect van onze diagnostiek en behandeling doorlopend. De factsheet vertelt het ONL-verhaal in beeld en laat de resultaten van ONL over het jaar 2016 zien.

Wetenschappelijke basis

ONL heeft een eigen, onafhankelijke, wetenschappelijke commissie om haar dienstverlening conform de actuele stand van de wetenschap aan te bieden en te ontwikkelen en tevens een bijdrage aan (praktijk-)onderzoek te kunnen leveren.

ONL-dyslexiebehandeling op maat

Het ONL-zorgtraject duurt 1 tot 1,5 jaar en wordt passend gemaakt bij de mogelijkheden van het kind, de ouders en de school. ONL maakt altijd optimaal gebruik van de informatie van de school en de ouders. Daarom hoeft ONL kinderen vaak niet onnodig te belasten met (intelligentie)onderzoek en kunnen we vooraf nauwkeurig inschatten wat er precies nodig is voor het behandeltraject van een kind.

De behandeling kent een vaste methodische opbouw die voldoet aan de hoogwaardige ONL-kwaliteitstandaard. Afhankelijk van de mogelijkheden van kinderen met EED en diens omgeving – school en thuis – wordt de behandeling op onderdelen op maat gemaakt. Zo kan ONL aan ieder kind en onder verschillende condities kwalitatief maatwerk leveren.

Download onze brochure voor scholen en ouders.

Blended learning

De ONL-behandeling is blended: face-to-face behandelsessies met een behandelaar én digitale behandelsessies met het programma ‘Pelle helpt’. Door Pelle helpt is het mogelijk om los van tijd en plaats te kunnen behandelen. Kinderen kunnen de sessies die voor hun klaar staan in Pelle helpt bijvoorbeeld op school of thuis volgen. Zo wordt de integrale aanpak met school én ouders bevorderd.

Daarnaast bestaat de behandeling in principe uit een combinatie van individuele en groepssessies. Het gaat om kleine groepen van twee tot maximaal vier kinderen. De verhouding van individuele en groepsbehandeling en de groepsgrootte is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de kinderen.

ONL-gedragsinterventies

ONL biedt een gevarieerd palet aan gedragsinterventies voor een brede groep schoolgaande kinderen en jeugdigen met lichte gedragsproblemen: van circa 5 tot en met 12 jaar en van circa 12 tot en met 18 jaar.

Onze behandelmogelijkheden richten zich op diverse gebieden van lichte gedragsproblemen: angstproblematiek, stemmingsproblemen, sociaal-emotionele problematiek, aandachtstsproblemen, druk en impulsief gedrag, onafgestemd en onaangepast gedrag, agressief gedrag.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het eigen inzicht daarin kan worden gevarieerd in de te hanteren aanpak: individueel of groepsgewijs, blended (een combinatie van face-to-face behandelen en e-health) of e-health. Soms is het nodig om met psycho-educatie eerst bij kinderen, jongeren en/of hun ouders te werken aan de acceptatie van gedragsproblemen c.q. gevoelens van onmacht voordat effectieve ondersteuning kan starten.

Download onze brochure voor scholen en ouders.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Hoe is het nu met Thijs?

Hoe is het nu met Thijs?

In 2009 werd de coöperatie Onderwijszorg Nederland opgericht, toen met als doel om een eenduidig aanbod van behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij kinderen aan te kunnen bieden. Daarmee kwam onze behandeling ook in aanmerking voor de vergoeding via het...

Pelle op reis : ONL ontwikkelt nieuwe app voor leerlingen met dyslexie

Pelle op reis : ONL ontwikkelt nieuwe app voor leerlingen met dyslexie

Onderwijszorg Nederland (ONL) ontwikkelt apps die ingezet worden bij de behandeling van leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie. In het komend jaar verschijnt er weer een nieuwe app: 'Pelle op reis’. In de app reist de leerling verschillende werelden door om...

Last van dyslexie? ONL bewezen effectief!

Last van dyslexie? ONL bewezen effectief!

ONL is een coöperatie van 10 adviesbureaus op het terrein van onderwijs en jeugdhulp die zorg biedt aan kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). ONL ondersteunt scholen bij leerlingen met lees- en spellingproblemen en behandelt leerlingen met EED met behulp...