Bureau

Margreet de Vries
directeur-bestuurder
mdevries@edventure.nu

06-12379493

Margreet de Vries is sinds 1 september 2018 directeur-bestuurder van EDventure. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau, de ondersteuning van de leden in de branche en eerste aanspreekpunt voor de contacten met externe relaties en overige belanghebbenden. Tevens is zij directeur van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL). Margreet heeft een groot deel van haar carrière in functies gewerkt die gelieerd waren aan het onderwijs. Zo werkte zij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was zij zeven jaar directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Ook in de jaren als zelfstandig ondernemer werkte zij aan actuele thema’s voor het onderwijs; waaronder leesbevordering, autisme en digitale geletterdheid. Zij studeerde Leerproblemen (een combinatie van Orthopedagogiek en Onderwijskunde) aan de Universiteit Leiden en daarvoor rondde zij de Pabo af. Tijdens haar studie in Leiden stond zij drie jaar part-time voor de klas.
Margreet is naast haar werk voor EDventure tevens lid van de Raad van Toezicht van de Nummer 5 Foundation.

drs. I. (Iris) A. Dessens-Wennekes
beleidsadviseur ONL
idessens@edventure.nu

06-12332951

Iris werkt bij EDventure als beleidsmedewerker Onderwijszorg Nederland (ONL). De coöperatie ONL is een initiatief van EDventure, waarbinnen door de aangesloten leden specialistische zorg op het gebied van ernstige enkelvoudige dyslexie en gedragsproblemen wordt geboden. Tijdens haar studie Klinische Ontwikkelingspsychologie heeft Iris stage gelopen en gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en gewerkt in de kinderopvang. Voorheen was Iris werkzaam als projectmanager in de geestelijke gezondheidszorg. Daar was zij verantwoordelijk voor diverse projecten op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid, waaronder de inrichting van het proces voor Routine Outcome Monitoring (ROM) en de implementatie van de generalistische basis-GGZ. Daarnaast implementeerde en organiseerde zij groepsbehandelingen voor cliënten.

K. (Kirsten) den Dulk
managementassistent
kdendulk@edventure.nu

06-12377460

In haar rol als managementassistent ondersteunt Kirsten de directeur in haar dagelijkse werkzaamheden en voert daarnaast ook administratieve- en bureautaken uit. Opgeleid als directiesecretaresse/managementassistente werkte Kirsten voorheen in diverse ondersteunende functies bij onder andere de Productschappen voor Vee Vlees en Eieren en Communicatieadviesbureau Winkelman Van Hessen.

A. (Anna) van der Giessen

projectmedewerker
avandergiessen@edventure.nu

06-12369931

Anna van der Giessen is sinds 1 februari 2019 projectmedewerker bij EDventure. Zij assisteert de projectleiders van EDventure en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken met betrekking tot  Acadin, KlasseContact, het netwerk Ziezon en de coöperatie ONL. Hierbij heeft zij zowel een coördinerende als uitvoerende rol in de verschillende projecten bij EDventure. Eerder was Anna werkzaam bij onder meer het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Nederlandse Ambassade in Cotonou, Benin. Momenteel is zij bezig met haar Master Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Haar afstudeerrichting is Internationaal en Europese Governance met de focus op ontwikkelingen in het onderwijsbeleid in de Europese Unie.

F. (Fayyad) Jahangier
medewerker communicatie en public affairs
fjahangier@edventure.nu

06-12352007

 

Fayyad is verantwoordelijk  voor de communicatie en public affairs bij EDventure. Met zijn politieke en bestuurlijke achtergrond heeft Fayyad diverse functies gehad in het adviseren en implementeren van verschillende communicatie strategieën. Fayyad is ook actief geweest namens de VVD zowel landelijk als lokaal. Met zijn ervaring in politiek Den Haag en de wereld van communicatie werkt hij aan de profilering,  interne en externe communicatie en het vergroten van het netwerk van EDventure.

N.(Noortje) Knulst
medewerker communicatie en public affairs
nknulst@edventure.nu

06-12358861

Noortje is samen met Fayyad Jahangier verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van EDventure en zal zich met name gaan richten op de PR. Ze studeerde Concepts and Brands aan het Amsterdam Fashion Institute en deed de Master Media & Journalistiek op de Erasmus Universiteit. Na haar studie werkte Noortje bij een uitgeverij voor sportbladen en deed ze de business-to-business communicatie bij verschillende pr- en reclamebureaus. Door nu voor EDventure te kiezen is Noortje van een bureau overgestapt naar klantzijde en wil ze vol enthousiasme het verhaal van EDventure en haar leden naar buiten brengen.

drs. M.(Marloes) Kerpershoek
medewerker Beleid en Projecten
mkerpershoek@edventure.nu

06-12356280

Marloes Kerpershoek is medewerker Beleid en Projecten bij EDventure. Zij is onder andere betrokken bij het Kwaliteitsregister Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO). Marloes werkt sinds 2009 in de onderwijssector in verschillende functies. Na haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden heeft zij gewerkt bij TNO Arbeid en daarna bij Actis, een adviesbureau gericht op onderwijs en beleid. Aansluitend heeft Marloes gewerkt bij PBT (voorheen Platform Bèta Techniek) aan de programma’s School aan Zet en Zorgpact.

M. (Marcia) Pennings
financieel medewerker
mpennings@edventure.nu

 

 

 

Marcia is bij EDventure verantwoordelijk voor de financiële administratie. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als assistent accountant bij Baker Tilly Berk en heeft daarnaast ruime boekhoudkundige ervaring opgedaan in andere marktsectoren, zoals de bloementeelt en de retail.

E. (Edith) Severins
redacteur Onderwijsdatabank
eseverins@edventure.nu

 

Edith is redacteur van de Onderwijsdatabank. De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties. Edith coördineert de redactiewerkzaamheden binnen twee segmenten: tijdschriften en overige content (boeken, brochures, wetenschappelijke publicaties, leermiddelen, apps), beheert diverse thesauri en stemt af met EDventure en de ontwikkelaar/coördinator. Edith was eerder werkzaam als informatiespecialist bij de onderwijsinformatiecentra van Marant en het voormalige Schooladviescentrum Utrecht. Ze volgde de Bibliotheek- en Documentatieacademie en studeerde Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

M. (Mina) Nisar

projectmedewerker

mnisar@edventure.nu

Onze jongste projectmedewerker Mina Nisar is onlangs gestart met de Master Publiek Management van de opleiding bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zal twee dagen in de week werkzaam zijn voor EDventure en ONL. Daarvoor heeft ze de bachelor Pedagogische wetenschappen met de richting onderwijswetenschappen afgerond. Mina heeft eerder stage bij EDventure gelopen waar haar focus op Pelle op Reis lag.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Ruim je boekenkast op!

De eerste dag van de Kinderboekenweek, 2 oktober, is uitgeroepen tot Nationale Kinderzwerfboekdag. Veel kinderen in Nederland kunnen thuis niet lezen omdat ze geen boeken hebben. Kinderzwerfboek roept iedereen op om de boekenkast op te ruimen en gelezen boeken uit...