Bureau

Margreet de Vries
directeur-bestuurder
mdevries@edventure.nu

06-12379493

Margreet de Vries is sinds 1 september 2018 directeur-bestuurder van EDventure. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau, de ondersteuning van de leden in de branche en eerste aanspreekpunt voor de contacten met externe relaties en overige belanghebbenden. Tevens is zij directeur van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL). Margreet heeft een groot deel van haar carrière in functies gewerkt die gelieerd waren aan het onderwijs. Zo werkte zij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was zij zeven jaar directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Ook in de jaren als zelfstandig ondernemer werkte zij aan actuele thema’s voor het onderwijs; waaronder leesbevordering, autisme en digitale geletterdheid. Zij studeerde Leerproblemen (een combinatie van Orthopedagogiek en Onderwijskunde) aan de Universiteit Leiden en daarvoor rondde zij de Pabo af. Tijdens haar studie in Leiden stond zij drie jaar part-time voor de klas.
Margreet is naast haar werk voor EDventure tevens lid van de Raad van Toezicht van de Nummer 5 Foundation.

F. (Fayyad) Jahangier
medewerker communicatie en public affairs
fjahangier@edventure.nu

06-12352007

 

Fayyad is verantwoordelijk  voor de communicatie en public affairs bij EDventure. Met zijn politieke en bestuurlijke achtergrond heeft Fayyad diverse functies gehad in het adviseren en implementeren van verschillende communicatie strategieën. Fayyad is ook actief geweest namens de VVD zowel landelijk als lokaal. Met zijn ervaring in politiek Den Haag en de wereld van communicatie werkt hij aan de profilering,  interne en externe communicatie en het vergroten van het netwerk van EDventure.

N.(Noortje) Knulst
medewerker communicatie en public affairs
nknulst@edventure.nu

06-12358861

Noortje is samen met Fayyad Jahangier verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van EDventure en zal zich met name gaan richten op de PR. Ze studeerde Concepts and Brands aan het Amsterdam Fashion Institute en deed de Master Media & Journalistiek op de Erasmus Universiteit. Na haar studie werkte Noortje bij een uitgeverij voor sportbladen en deed ze de business-to-business communicatie bij verschillende pr- en reclamebureaus. Door nu voor EDventure te kiezen is Noortje van een bureau overgestapt naar klantzijde en wil ze vol enthousiasme het verhaal van EDventure en haar leden naar buiten brengen.

E. (Edith) Severins
redacteur Onderwijsdatabank
eseverins@edventure.nu

 

Edith is redacteur van de Onderwijsdatabank. De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties. Edith coördineert de redactiewerkzaamheden binnen twee segmenten: tijdschriften en overige content (boeken, brochures, wetenschappelijke publicaties, leermiddelen, apps), beheert diverse thesauri en stemt af met EDventure en de ontwikkelaar/coördinator. Edith was eerder werkzaam als informatiespecialist bij de onderwijsinformatiecentra van Marant en het voormalige Schooladviescentrum Utrecht. Ze volgde de Bibliotheek- en Documentatieacademie en studeerde Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

B. (Brenda) Keus
Management Assistent
bkeus@edventure.nu

06-12332951

 

Brenda Keus is werkzaam als management assistent van Margreet de Vries en zal zich verder richten op projecten binnen EDventure. Zij heeft een jarenlange werkervaring opgedaan in de financiële dienstverlening en nu bewust de stap gezet naar onderwijs en jeugdhulp.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Buiten de lijntjes

Buiten de lijntjes

Gisteravond bij zat Laurentien van Oranje-Nassau bij de talkshow van Beau om een lans te breken voor alle ‘thuiszitters’ in Nederland. Een groot en sluimerend probleem. Hoe dit op te lossen? Door te praten met kinderen en jongeren, zoals Merlijn Goldsack, ook aan...