Klaarr

Klaarr is een organisatie die op bedrijfsmatige wijze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen voor primair- en voortgezet onderwijs begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van landelijk, lokaal en schoolspecifiek beleid.

Onze organisatie richt zich op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van elk kind.

Ons motto is: samen bouwend aan beter onderwijs

Wij beschikken over veel ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling, advisering, training, coaching en begeleiding op school- en klasseniveau en onderzoek bij leerlingen. Aan leerkrachten bieden wij instrumenten om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De juiste lesmaterialen en leerlingvolgsystemen, een goede organisatie in de groep vormen een stevige basis voor het onderwijs in de klas. Zodat de aandacht van de leerkracht primair kan uitgaan naar de leerlingen. Leerlingonderzoeken zijn mogelijk voor het bepalen van het intelligentieniveau, voor het vaststellen van dyslexie of het diagnosticeren van stoornissen, zoals ADHD.

Voor directies betekent begeleiding door Klaarr dat efficiëntie voorop staat: samen organiseren we het management zo, dat taken goed worden verdeeld, deskundigheden worden benut en zwakke plekken zo snel mogelijk in beeld komen.

Postadres: Postbus 811, 1440 AV Purmerend
Bezoekadres: Wielingenstraat 115, 1441 ZN Purmerend
Telefoon: 0299 783400
Website: www.klaar.nl
E-mail: info@klaarr.nl
Directeur: dhr. H.M. (Hans) Ploeg
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

EDventure niet bereikbaar via e-mail

Wegens het overstappen naar een nieuwe ICT-provider is  EDventure via e-mail niet bereikbaar van vrijdagmiddag 26 juli 17.00 – woensdagmiddag 31 juli 17.00. Uw mails worden wel doorgestuurd en zullen wij vanaf donderdag 1 augustus weer kunnen beantwoorden. Telefonisch...