KLAARR Educatie

KLAARR – Effectiever in educatie

De huidige grote vraagstukken in het onderwijs vereisen een effectieve aanpak. Als onderwijsadviesorganisatie zijn wij gespecialiseerd in het werken vanuit de échte vraag. Wij willen zaken begrijpen voor we ingrijpen. Samen met u leggen we verbanden, komen we snel tot de kern van het vraagstuk en zorgen we voor een duurzaam resultaat.

Op de website leest u meer over ons aanbod:

  • Interim
  • Professionalisering
  • Klaarr testservice
  • Ondersteuningsadviseur (orthopedagoog/psycholoog) in de school
  • Procesbegeleiding
  • Verkeerseducatie
  • Bl!nk-uit

Klaarr effectiever in educatie staat voor het centraal stellen van de RELATIE, we zijn RESULTAAT gericht en stellen samen AMBITIEUZE doelen.  Hierbij werken we vanuit ACTUELE kennis en LEREN we van en met elkaar, waarbij we gaan voor KWALITEIT.

Wij zijn KLAARR als u tevreden bent!

Postadres: Postbus 811, 1440 AV Purmerend
Bezoekadres: Wielingenstraat 115, 1441 ZN Purmerend
Telefoon: 0299 783400
Website: www.klaar.nl
E-mail: info@klaarr.nl
Directeur: dhr. H.M. (Hans) Ploeg
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

VOS/ABB en EDventure: krachtenbundeling voor afstandsonderwijs!

VOS/ABB en EDventure: krachtenbundeling voor afstandsonderwijs!

VOS/ABB en onderwijsadviesbureaus verenigd in EDventure ondersteunen scholen bij het vormgeven van afstandsonderwijs nu duidelijk is geworden dat alle scholen vanwege het coronavirus dichtgaan. Ze roepen op tot een brede alliantie voor het realiseren van goed...