BCO Onderwijsadvies

BCO Onderwijsadvies helpt leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten. Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft de kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is de opgave van het onderwijs.

Waarom doen we dit?

 • Wij willen een bijdrage leveren aan de samenleving en van betekenis zijn voor de mensen in de samenleving.
 • Wij geloven dat onderwijs en educatie direct bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de samenleving.
 • Wij zijn er van overtuigd dat investeren in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen sterk bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving en de mensen in die samenleving.
 • Wij geloven dat leren en ontwikkelen altijd beter kan en moet omdat de samenleving en inzichten veranderen.
 • Wij geloven dat beter leren door kinderen mogelijk is door beter onderwijzen. En dat steeds beter adviseren hieraan kan bijdragen.
 • Wij willen van betekenis zijn voor kinderen en jeugdigen (en daarmee de samenleving) door met alle betrokken bij het leren en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen (leidsters, leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders) voor hen passende antwoorden te vinden op de vraag: hoe kan het leren en ontwikkelen nog beter? En te helpen de passende antwoorden te realiseren.

Hoe doen we dat?

BCO gelooft in betekenisvol leren in een uitdagende leeromgeving, waar mensen samenwerken, kennis delen en creëren. De inzet van ICT en sociale media is hierbij vanzelfsprekend.
De volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend voor ons:

 • We vertrouwen in de ontwikkelkracht van professionals: leidsters, leraren, middenmanagement en directies.
 • Professionals zijn eigenaar van hun leerprocessen en ontwikkeling.
 • Het startpunt van het leren is het individueel leren van de professional maar leren kan niet zonder de ander en vindt altijd plaats binnen de organisatie waarin men werkt en de mensen waarmee men samenwerkt.
 • De adviseur maakt als mediator verbindingen tussen de ontwikkelcapaciteit van professionals en de sociale context waarin geleerd wordt.
 • De adviseur is een coach van de lerende professional en tegelijkertijd een adviseur bij het realiseren van optimale leeromgevingen.
 • Verbinding schoolontwikkeling en professionalisering.

Postadres: Postbus 829, 5900 AV Venlo
Bezoekadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
Telefoon: 077 3519284
Fax: 077 3522402
Website: www.bco-onderwijsadvies.nl
E-mail: info@bco-onderwijsadvies.nl
Directeur: dhr. P. (Peter) de Jong
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Advies sociale inclusie van leerlingen met een beperking

Advies sociale inclusie van leerlingen met een beperking

Sociale inclusie betekent dat mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het beleid ‘Passend Onderwijs’ gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs kan bijdragen aan de...

Geef een boek cadeau!

Geef een boek cadeau!

Vanaf 7 februari is het boek 'De Koning van Katoren' van Jan Terlouw voor 2 euro verkrijgbaar in de boekhandel. De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste...

Bureau Talent versterkt EDventure met ontwikkeling van cognitief talent

Bureau Talent versterkt EDventure met ontwikkeling van cognitief talent

Bureau Talent is toegetreden tot onze branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland. Bureau Talent is een vernieuwende speler op het gebied van talentontwikkeling. Oprichter, eigenaar én directeur Lineke van Tricht is gepassioneerd over...