Bazalt

Bazalt is een landelijke opererend onderwijsadviesbureau dat het vergroten van het vakmanschap van leraren hoog in het vaandel heeft staan.

De adviseurs, trainers en coaches van Bazalt  kenmerken zich door een grote passie voor onderwijs. Allen beschikken over ruime praktijkervaring in het onderwijs, waardoor ze weten hoe het eraan toegaat op school. Daarnaast zijn ze voortdurend actueel op de hoogte van de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap. Bazalt gaat voor een passende én duurzame oplossing. Oog voor uw specifieke vraagstuk is daarbij ons vertrekpunt. We doen dit door:

  • In trainingen veel nadruk te leggen op praktische toepassing.
  • Aan te sluiten bij  recente onderzoeksresultaten op onderwijskundig gebied.
  • De alledaagse praktijk van de leraar als uitgangspunt te nemen.
  • Het handelingsrepertoire van de leraar vergroten centraal te stellen
  • Het ontwikkelen van instrumenten en werkwijzen om het werk van leerkrachten te vergemakkelijken en de samenwerking tussen kinderen te verbeteren.
  • Het  toepassen van moderne methodes en didactiek.

Bazalt staat in heel Nederland bekend als toonaangevende ontwikkelaar en aanbieder van producten en diensten voor onderwijsinstellingen, die het onderwijs(proces) van haar klanten zichtbaar en duurzaam verbetert door middel van effectieve, vooruitstrevende en toepasbare werkwijzen, materialen en hiervan afgeleide diensten. Samen met u maken we het mogelijk om les te geven op een manier waardoor leerlingen betrokken en met plezier aan het werk gaan.

Bazalt is onderdeel van Bazaltgroep.

Postadres: Postbus 21778, 3001 AT Rotterdam
Bezoekadres: Groothandelsgebouw (D3.117), Conradstraat 38, 3013 AP Rotterdam
Telefoon: 088 557 05 00
Website: www.bazalt.nl
E-mail: info@bazalt.nl
Bestuurder: mevr. A.J. (Annemarie) Kaptein
Directeur: dhr. M. (Marcel) Bogaarts
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Notaoverleg: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Notaoverleg: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

EDventure is blij met de immense investering in het onderwijs. Wij waarderen dat het kabinet de gevolgen voor leerlingen, studenten en leraren duurzaam wil oplossen. Toch maken wij ons zorgen over een aantal punten: Veel leerlingen kampen met sociaal-emotionele...

Heropen nú de middelbare scholen

Heropen nú de middelbare scholen

Het gebrek aan perspectief voor leerlingen van de middelbare school en het trage tempo waarin heropening van middelbaar onderwijs wordt overwogen, is funest voor de mentale gezondheid van kinderen. Wij roepen, samen met meer dan 55 organisaties, het kabinet op: benut...