Register KZGO

Het Kwaliteitsregister Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO) is een initiatief van EDventure landelijke vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp en is bedoeld om EDventure-leden en zelfstandige onderwijsadviseurs met elkaar te verbinden om zo de branche van educatieve dienstverleners te versterken.

Onderscheidend voor het onderwijsveld

Voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp hebben we een keurmerk en voor de zelfstandige onderwijsadviseurs een register KZGO. Het keurmerk zorgt voor onderscheidend vermogen en wordt door het onderwijsveld erkend. Een pluspunt ten opzichte van andere adviseurs bij besluitvorming. De audit voor toelating tot het register wordt uitgevoerd door CIPION, een onafhankelijke partij.

Erkenning en zichtbaarheid

Na registratie in het KZGO kunt u een adviseursprofiel aanmaken. Op onderwijsexpertise.nl staan alle ‘kwaliteitsspelers’ bij elkaar. Met het keurmerk kunt u zich als zelfstandige onderwijsadviseur naar (potentiële) klanten onderscheiden, presenteren, profileren en positioneren als een kwalitatief hoogwaardig onderwijsadviseur.

Samenwerken om het onderwijs te verbeteren

EDventure wil alle kwalitatieve onderwijsadviseurs zelfstandig en werkend bij een onderwijsadvies-bureau met elkaar verbinden om samen een (kwaliteits)netwerk te vormen. Onder andere door het organiseren van (professionaliserings)bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren en toegang te bieden tot nieuwe netwerken. EDventure biedt alle aangesloten onderwijsadviseurs ook ondersteuning op diverse gebieden zoals o.a. toegang tot de onderwijsdatabank en nieuwsbrieven met actuele informatie over ontwikkelingen.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Kwaliteitsborging

Met de initiële eisen voor registratie en de audit daarop én ‘onderhoud’ door periodieke verlenging – iedere twee jaar – van registratie, borgen we de kwaliteit. Onderdeel daarvan is dat geregistreerden zich committeren aan het op peil houden van hun kennis en kunde door professionaliseringsactiviteiten. Activiteiten die door en/of via EDventure worden verzorgd. Zo kunnen we de kwaliteit van de activiteiten actief bewaken en verbeteren.

Hoe kunt u zich aanmelden voor het KZGO?

  1. Ga naar www.kzgo.nl
  2. Meldt u aan en ontvang inloggegevens
  3. Log in en volg de aanmeldingsprocedure
  4. Binnen 10 werkdagen ontvangt u bericht over de uitkomst van de kwaliteitsaudit
  5. Na een succesvolle audit ontvangt u van EDventure inloggegevens voor het vullen van uw profiel op Onderwijsexpertise.nl met vermelding van het beeldmerk KZGO.

Wat zijn de kosten voor registratie in het KZGO?

De kosten voor aanmelding, audit en registratie in het KZGO zijn eenmalig 275 euro (excl. btw). Deze kosten bent u altijd verschuldigd, moeten vooraf worden voldaan en worden bij negatieve uitkomst van de audit niet gerestitueerd. Na positieve afronding van de audit vindt registratie plaats voor een periode van twee jaar. De kosten zijn inclusief een training uit het nascholingsaanbod van EDventure, een registratie op de portal Onderwijsexpertise.nl en gebruik van het beeldmerk KZGO. Voor iedere tweejaarlijkse verlenging van de inschrijving in het KZGO geldt een tarief van 250 euro (excl. btw).

EDventure start kwaliteitsregister zelfstandige onderwijsadviseurs

Den Haag, 23 november 2016 – De landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus EDventure opent deze week het Kwaliteitsregister voor Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO). Het register maakt de adviseurs zichtbaarder voor het onderwijsveld en geeft scholen duidelijkheid over de bekwaamheid van adviseurs die ze inhuren. EDventure wil met het KZGO alle kwalitatieve adviseurs, onderwijsadviesbureaus en zelfstandigen, intensiever laten samenwerken, hen stimuleren tot kennisdeling en toegang bieden tot netwerken. Op Onderwijsexpertise.nl worden alle ‘kwaliteitsspelers’ bij elkaar gebracht.