Kwaliteitscriteria

Om het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, moeten adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies:

1. Beschikken over een ISO 9001-certificaat voor interne kwaliteitszorg

Momenteel heeft de branche een eigen brancheregeling, de Certificeringsregeling. Bijna alle leden van EDventure nemen aan deze regeling deel. Om objectiviteit voor kwaliteit te garanderen, is gekozen voor een certificering buiten de branche, het ISO 9001 certificaat. Dit certificaat wordt na een geslaagde externe audit door een onafhankelijke geaccrediteerde toetsingsorganisatie toegekend. Het bezit van een ISO 9001-certificaat laat zien dat een adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp structureel kwaliteitsmanagement voert, hetgeen een voortdurend streven naar optimalisering van bedrijfsprocessen inhoudt die gebaseerd zijn op een sluitende beleidscyclus.

2. In het bezit zijn van een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid

Sinds 2007 werkt EDventure samen met de onafhankelijke toetsingsorganisatie Cedeo. Om het Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, hebben de leden een Cedeo-erkenning nodig. Elke twee jaar moeten de leden onder hun klanten (de scholen) door Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het klanttevredenheidsonderzoek gaat gedetailleerd in op alle aspecten van de uitvoering van de opdrachten en met name de geboekte resultaten. Een Cedeo-erkenning betekent dat meer dan 80% van de klanten tevreden is over de kwaliteit en de performance van een adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp. Dit betekent dat het oordeel van scholen medebepalend is bij de erkenning van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.

3. Onderschrijven van het ledenstatuut

Het doel van het EDventure-ledenstatuut is het borgen van een hoog niveau van kwaliteit en betrokkenheid van de leden en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het borgen van dit hoge niveau van kwaliteit en professionaliteit van de leden. Met het ledenstatuut committeren de leden zich aan gedragsregels tussen leden onderling en verplichtingen aan de branche en voldoen zij aan de eisen op het gebied van innovatie en kennisdelen. Zo nemen zij deel aan een verplichte benchmark, een gezamenlijke brancheklachtenregeling, congressen en branchebijeenkomsten.

Met deze voorwaarden is de kwaliteit gegarandeerd én wordt het oordeel van de klant medebepalend voor het behoud van het keurmerk. Klanten moeten volledig kunnen vertrouwen op het kwaliteitsniveau van de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Daarom kunnen adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die niet aan alle eisen voldoen geen lid worden of blijven.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Het beste advies herkent u aan het Keurmerk Onderwijsadvies!

Het beste advies herkent u aan het Keurmerk Onderwijsadvies!

Sinds 2008 erkent EDventure (vereniging van onderwijsadviesbureaus) kwalitatief hoogwaardig onderwijsadvies via het Keurmerk Onderwijsadvies. Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij EDventure. Daarom stimuleert zij kwalitatief goede...