Doelstelling

Waarom een kwaliteitskeurmerk?

Om scholen een houvast te bieden in het woud van commerciële aanbieders heeft EDventure in 2008 het Keurmerk Onderwijsadvies gelanceerd. Adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp komen hiervoor in aanmerking als ze beschikken over een ISO 9001 certificaat en een Cedeo-erkenning.

Kwaliteitszorg is overigens niet nieuw binnen de branche onderwijsadvies. EDventure hanteert al sinds 1996 (toen nog WPRO) een eigen branche-certificeringsregeling waaraan 87% van de leden deelneemt. Met het oog op de marktwerking binnen onderwijsadvies (door de Wet Invoering Vraagfinanciering) heeft EDventure er echter voor gekozen om de certificering voor kwaliteitszorg buiten de branche te leggen om herkenbaarheid te vergroten en iedere mogelijke twijfel over objectiviteit weg te nemen. De leden kozen massaal voor Certiked als certificerende instantie, vanwege hun visie en wijze van toetsing die nauw aansluit bij de ontwikkelingsgerichte bedrijfsvoering van kennisintensieve dienstverlenende organisaties. Naast de Cedeo-erkenning moeten adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp beschikken over een ISO 9001-certificaat en voldoen aan de eisen op het gebied van innovatie en kennisdelen. Alleen adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die aan deze kwaliteitscriteria voldoen, mogen het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies voeren. Annemarie Kaptein (directeur EDventure): “Hiermee leggen we een kwaliteitsbodem in de markt voor onderwijsadvies, waarbij we er veel waarde aan hechten dat het oordeel van de klant medebepalend is voor het behoud van het keurmerk.”

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Het beste advies herkent u aan het Keurmerk Onderwijsadvies!

Het beste advies herkent u aan het Keurmerk Onderwijsadvies!

Sinds 2008 erkent EDventure (vereniging van onderwijsadviesbureaus) kwalitatief hoogwaardig onderwijsadvies via het Keurmerk Onderwijsadvies. Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij EDventure. Daarom stimuleert zij kwalitatief goede...