Verenigingsnetwerk

De Vereniging EDventure vormt een actief netwerk. De leden (bestuurders, directeuren) komen regelmatig bijeen en signaleren kansen en uitdagingen. Zij wisselen ideeën, methodes en methodieken uit en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen de branche, binnen het onderwijs en de jeugdhulp.

EDventure organiseert daarnaast ook structurele platforms voor haar specialisten werkzaam in een bepaald vakgebied of voor medewerkers met een specifieke taak of rol binnen de eigen organisatie. Deze netwerken komen 2 a 3 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten hebben als doel met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke vraagstukken, elkaar te versterken, inspiratie op te doen en ervaring en ideeën uit te wisselen. Ook professionalisering en mogelijke samenwerkingen komen aan bod. De bijeenkomsten worden door leden altijd als waardevol ervaren.

EDventure biedt haar leden onder meer de volgende platforms:
– Netwerk Kwaliteitsmanagers
– Netwerk P&O
– Netwerk Communicatie & Marketing
– Netwerk Administrateurs
– Netwerk ICT
– Netwerk Ziezon voor consulenten OZL

 

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Huishoudelijk Reglement en Statuten Vereniging EDventure

De statuten van de Vereniging EDventure en het huishoudelijk reglement met hierin regels over onder andere het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling  en de besluitvorming binnen het bestuur, kunt u onderstaand downloaden.

Huishoudelijk Reglement EDventure 2015 (PDF)

Statuten EDventure 2015 (PDF)

 

Vacature OnderwijsAdvies: Onderwijsadviseur Kwaliteit

Vacature OnderwijsAdvies: Onderwijsadviseur Kwaliteit

OnderwijsAdvies, lid van de branchevereniging EDventure, is op zoek naar een Onderwijsadviseur met het specialisme kwaliteit in het primaire proces. Voor de onderwijsadviseur staat een procesgerichte aanpak centraal. Hierbij werkt de adviseur vanuit een integraal...