Lobby en imago

EDventure voert op landelijk en lokaal niveau lobby ter verbetering van de marktpositie van haar leden. Het gaat daarbij om het versterken van netwerkposities bij OCW en andere in toenemende mate belangrijk wordende ministeries en brancheorganisaties in het onderwijs, het bijhouden van ontwikkelingen en het ontwikkelen van visies op belangrijke issues die in het onderwijs spelen.

Het imago van de branche is een permanent aandachtsveld dat in veel activiteiten van EDventure terug te vinden is bijvoorbeeld door de presentatie van haar keurmerk en deelname aan beurzen en congressen. De branchevereniging is vertegenwoordigd in meerdere landelijke netwerken en in veel landelijke overleggen. EDventure kan in deze netwerken direct de belangen behartigen en in een vroeg stadium kansen ontdekken voor haar leden.

EDventure verzorgt uitingen en publicaties (persberichten, interviews en artikelen in kranten, radio en tv) en vertegenwoordigt de branche op beurzen. Op elke editie van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) vertegenwoordigen we onze vereniging en beiden we de leden een platform om zich te presenteren en in gesprek te zijn met onderwijsprofessionals.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

 

Onderwijsexpertise.nl

Onderwijsexpertise.nl biedt een overzicht  van de leden van EDventure (met het Keurmerk Onderwijsadvies), hun experts en hun brede aanbod voor ouders, scholen en (lokale) overheden.

Via de landelijke database kunnen scholen snel en gemakkelijk zoeken in het complete aanbod van alle bij EDventure aangesloten adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Van leerlingzorg, training en coaching tot adviezen, seminars en congressen. EDventure wil met Onderwijsexpertise.nl de vindbaarheid van professionele onderwijsondersteuning verbeteren.

Onderwijsexpertise.nl is een portal die scholen en schoolbesturen naast een landelijke database van onderwijsadviesaanbod een overzicht biedt van geschikte onderwijsadviseurs. Een toegankelijke zoekmachine leidt bezoekers via heldere selectiecriteria naar de gewenste actuele informatie. Docenten en schoolleiders overzien hierdoor in een oogopslag het aanbod op thema’s zoals passend onderwijs of educatief partnerschap. Binnen de site kan worden doorgeklikt naar profielen van adviseurs en organisaties waardoor er een verbinding ontstaat tussen adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, experts en aanbod.

EDventure tekent pledge voor ‘Geef een (prenten)boek cadeau’

EDventure tekent pledge voor ‘Geef een (prenten)boek cadeau’

Tijdens de landelijke conferentie 'Alles is gezondheid' op woensdag 7 februari tekende Annemarie Kaptein namens EDventure een pledge om zich als branche in te zetten voor het initiatief 'Geef een (prenten)boek cadeau'. Dit initiatief is onderdeel van het landelijke...

EDventure treedt toe tot Raad van Advies SKJ

EDventure treedt toe tot Raad van Advies SKJ

Behandelaars, werkzaam binnen de hulp aan kinderen en jongeren, moeten voldoen aan specifieke eisen voor vakbekwaamheid en worden geregistreerd door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De afgelopen tijd is EDventure regelmatig in gesprek geweest met het SKJ over...