Juridische ondersteuning en mantelovereenkomsten

Juridische ondersteuning

EDventure heeft een juridische helpdesk voor haar leden. Gestelde vragen worden beantwoord door EDventure of juristen/fiscalisten. Zij beantwoorden veel gestelde vragen over relevante wetgeving en fiscale zaken (o.a. BTW, VPB, Bescherming Persoonsgegevens, aansprakelijkheid etc.).

EDventure voorziet daarnaast in een (model)klachtenregeling voor leden en ondersteunt hen bij de formatie van een interne klachtencommissie. Klanten van leden kunnen in tweede instantie hun klacht voorleggen aan de onafhankelijke Commissie van Beroep van EDventure.

Naast belangenbehartiging van haar leden in algemene zin biedt EDventure haar leden de mogelijkheid om op basis van retributie deel te nemen aan de Groep Arbeidsvoorwaarden Adviesbureaus voor Onderwijs en Jeugdhulp. Deze groep werkgevers onderhandelt met vakorganisaties over passende arbeidsvoorwaarden.

Leden EDventure bereiken akkoord voor nieuwe CAO Onderwijsadviesbureaus

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureau ‘s bestaande uit: BCO Onderwijsadvies, OnderwijsAdvies, HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, RPCZ, de Stichting Bazalt en de Stichting Voorzieningen Driestar Educatief hebben met de vakorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid een akkoord bereikt over een opvolgende CAO.

Looptijd CAO Onderwijsadviesbureaus

De looptijd van de nieuwe CAO is 1 januari 2019 tot 1 februari 2020. De kernpunten van het akkoord zijn:

Salarisverhoging

  • Per 1 januari 2019 is er sprake van een structurele salarisverhoging van 2%*.
  • Per 1 augustus 2019 is er een structurele salarisverhoging overeengekomen van 1,5%.

(NB De structurele salarisverhoging van 1,5% gaat voor OnderwijsAdvies in per 1 januari 2020 (in plaats van 1 augustus  2019).*De salarisverhoging zoals overeengekomen per 1 januari 2019 wordt in principe in het salaris van april 2019 verwerkt en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019 uitbetaald.

60+ regeling

Er is een afspraak gemaakt over een regeling voor werknemers van 60 jaar en ouder waarmee werkgevers werknemers willen faciliteren om langer vitaal en in gezondheid door te kunnen werken binnen de organisatie.

Collectieve ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering

Werkgevers sluiten voor alle werknemers een collectieve ArbeidsOngeschiktheidsverzekering bij Loyalis af. De premie van deze (voormalige Ipap) verzekering komt voor de rekening van de werkgever.

 

Mantelovereenkomsten

EDventure sluit mantelovereenkomsten voor haar leden af, gaat voortdurend duurzame samenwerkingen aan met andere organisaties met als doel haar leden en scholen beter van dienst te zijn op talloze gebieden in het onderwijs. Voorbeelden zijn Parantion (online enquêtetool), Reprorecht, SIZ Zorgverzekeringen, Cito en Cedeo.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Mantelovereenkomst Leer-Kracht Primair

Preventie en aanpak van gedragsproblemen in het primair onderwijs voor, door en met scholen! Het programma biedt leerkrachten praktische en directe ondersteuning bij het omgaan met gedragsvraagstukken in de klas. Het draait in het programma om het verbeteren van de dagelijkse praktijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van de inzet en expertise van leerkrachten zelf én van andere deskundigen die werkzaam zijn in scholen of binnen het samenwerkingsverband. Lees meer.

 

Adviseurs onderwijsadviesbranche begeleiden implementatie DTT

Adviseurs onderwijsadviesbranche begeleiden implementatie DTT

In het tweede jaar van de pilot DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) zijn in februari de eerste toetsen afgenomen. Voor het eerst krijgen leerling en docent met deze toets een diagnose of de leerling vakvaardigheden ‘op, boven of onder’ niveau beheerst bij Nederlands, Engels en/of wiskunde.