Juridische ondersteuning en mantelovereenkomsten

Juridische ondersteuning

EDventure heeft een juridische helpdesk voor haar leden. Gestelde vragen worden beantwoord door EDventure of juristen/fiscalisten. Zij beantwoorden veel gestelde vragen over relevante wetgeving en fiscale zaken (o.a. BTW, VPB, Bescherming Persoonsgegevens, aansprakelijkheid etc.).

EDventure voorziet daarnaast in een (model)klachtenregeling voor leden en ondersteunt hen bij de formatie van een interne klachtencommissie. Klanten van leden kunnen in tweede instantie hun klacht voorleggen aan de onafhankelijke Commissie van Beroep van EDventure.

Naast belangenbehartiging van haar leden in algemene zin biedt EDventure haar leden de mogelijkheid om op basis van retributie deel te nemen aan de Groep Arbeidsvoorwaarden Adviesbureaus voor Onderwijs en Jeugdhulp. Deze groep werkgevers onderhandelt met vakorganisaties over passende arbeidsvoorwaarden.

CAO Onderwijsadviesbureaus 2017 – februari 2018

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO) is met betrokken vakorganisaties een nieuwe opvolgende CAO overeengekomen. De vorige CAO dateerde van 2012-2013.

In de GAO wordt op retributiebasis samengewerkt aan de arbeidsvoorwaarden voor de betrokken organisaties. De volgende werkgevers nemen deel aan de GAO: BCO Onderwijsadvies, HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, Marant Adviseurs in leren & ontwikkeling, OnderwijsAdvies Zoetermeer, OnderwijsAdvies Hoofddorp, RPCZ en Stichting Bazalt. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 februari 2018.

De volgende salarismaatregelen zijn overeengekomen:

  • Per 1 januari 2017 ontvangen de werknemers een incidentele uitkering van 1%.
  • Per 1 juni 2017 worden de salarisschalen en als gevolg daarvan de individuele salarissen structureel met 1% verhoogd.
  • Per 1 januari 2018 ontvangen de werknemers een incidentele uitkering van 0,5%.
  • Per 1 januari 2018 worden de salarisschalen en als gevolg daarvan de individuele salarissen structureel met 0,5% verhoogd.

In de preambule van de CAO Onderwijsadviesbureaus (pagina 5-7) zijn de belangrijkste wijzigingen van de CAO samengevat.

Tot slot is de CAO op onderdelen aangepast in verband met noodzakelijke technische aanpassingen als gevolg van onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving, ter verduidelijking van tekstuele bepalingen of bestaande praktijk.

Mantelovereenkomsten

EDventure sluit mantelovereenkomsten voor haar leden af, gaat voortdurend duurzame samenwerkingen aan met andere organisaties met als doel haar leden en scholen beter van dienst te zijn op talloze gebieden in het onderwijs. Voorbeelden zijn Parantion (online enquêtetool), Reprorecht, SIZ Zorgverzekeringen, Cito en Cedeo.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Mantelovereenkomst Leer-Kracht Primair

Preventie en aanpak van gedragsproblemen in het primair onderwijs voor, door en met scholen! Het programma biedt leerkrachten praktische en directe ondersteuning bij het omgaan met gedragsvraagstukken in de klas. Het draait in het programma om het verbeteren van de dagelijkse praktijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van de inzet en expertise van leerkrachten zelf én van andere deskundigen die werkzaam zijn in scholen of binnen het samenwerkingsverband. Lees meer.

 

Adviseurs onderwijsadviesbranche begeleiden implementatie DTT

In het tweede jaar van de pilot DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) zijn in februari de eerste toetsen afgenomen. Voor het eerst krijgen leerling en docent met deze toets een diagnose of de leerling vakvaardigheden ‘op, boven of onder’ niveau beheerst bij Nederlands, Engels en/of wiskunde.