Innovatie en informatie

Innovatie

Het landschap van onderwijs en jeugdhulp is zeer dynamisch en verandert de laatste jaren ingrijpend als gevolg van politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. EDventure onderzoekt verwachte trends en ontwikkelingen binnen onderwijs en jeugdhulp voor de komende tijd en zet ze op de (land-)kaart.

Een gedetailleerd overzicht van de landkaart is hier als animatie beschikbaar. In 2 minuten bent u weer helemaal op de hoogte.

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds is in september 2008 door EDventure opgericht met als doel aangesloten leden te stimuleren en faciliteren samen te innoveren, en kennisdelen en samenwerking te bevorderen. Regelmatig wordt een bedrag beschikbaar gesteld. Leden kunnen innovatieve projecten indienen, waarbij de jury naast samenwerking de voorstellen beoordeelt op hun vernieuwende (onderwijs)aspecten en de kansen voor collega adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp om met de uitkomsten of opbrengsten concreet aan de slag te gaan in de eigen regio.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Informatie

EDventure-leden ontvangen tweewekelijks een interne nieuwsbrief over (nieuwe) ontwikkelingen binnen EDventure. Leden worden zo op de hoogte gehouden over de stand van zaken aangaande projecten, contacten met het ministerie van OCW, ontwikkelingen omtrent leden, aanbestedingen, etc.
Daarnaast houdt EDventure haar leden continue op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen en publicaties in de onderwijs(advies)branche, actualiteiten, kamerstukken etc..

Onderwijsdatabank en Onderwijstijdschriftenplein

De Onderwijsdatabank is de bibliotheekcatalogus van bijna alle adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland met duizenden beschrijvingen van boeken, tijdschriftartikelen, video’s en DVD’s, leermiddelen, toetsen, leerlingvolgsystemen en tests.

Het Onderwijstijdschriftenplein biedt een actueel overzicht van de inhoudsopgaven van ruim 50 voor het onderwijs relevante tijdschriften. Via een uitgebreide zoekfunctie kan de leerkracht, IB-er, directeur of adviseur zoeken naar informatie op onderwerp, titel, schrijver en meer. Voor deelnemers aan de Onderwijsdatabank is er ook een directe koppeling met de eigen Onderwijsdatabank en die van de andere deelnemers.