Diensten

KEURMERK ONDERWIJSADVIES

Het keurmerk toont aan dat het adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies.

LOBBY EN IMAGO

EDventure komt, zonder direct financieel eigen belang, op voor de belangen van haar leden en het belang van onderwijsadvies en jeugdhulp.

INNOVATIE EN INFORMATIE

EDventure identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover.

SUBSIDIEPROJECTEN, DETACHERINGEN EN ANDERE VORMEN VAN INHUUR

Regelmatig wordt EDventure gevraagd namens de branche plannen te schrijven op actuele thema’s waarvoor subsidie wordt verleend of detachering/inhuur van personeel uit de branche is gewenst.

VERENIGINGSNETWERK

De vereniging is dé ontmoetingsplek om gezamenlijk beleid te bepalen, cases te delen, kansen te signaleren en met elkaar praten over de ontwikkelingen in de branche en binnen de organisaties.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING EN MANTELOVEREENKOMSTEN

EDventure biedt u informatie, handreikingen en modelregelingen op arbeidsvoorwaardelijk, fiscaal en juridisch gebied.

PROFESSIONALISERING

EDventure stimuleert de professionalisering van de onderwijsadviseurs. De EDventure Academy ondersteunt deze doelstelling door postacademische opleidingen, trainingen en masterclasses.