Alliantie afstandsonderwijs

VOS/ABB en onderwijsadviesbureaus verenigd in EDventure ondersteunen scholen bij het vormgeven van afstandsonderwijs nu duidelijk is geworden dat alle scholen vanwege het coronavirus dichtgaan. Ze roepen op tot een brede alliantie voor het realiseren van goed afstandsonderwijs voor álle leerlingen. Deze oproep wordt ondersteund door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

De onderwijsadviesbureaus komen met een noodpakket waarmee schoolbesturen, schoolteams en individuele leerkrachten direct en laagdrempelig aan de slag kunnen. Ook zijn zij in gesprek met Microsoft en andere techbedrijven om technische ondersteuning te bieden bij een mogelijke grootschalige uitrol. 

Achter de schermen zijn we aan het nadenken hoe de Alliantie Afstandsonderwijs permanent vorm kan krijgen.

 

Partners alliantie afstandsonderwijs

Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs:
‘Dit zijn onzekere tijden. Samen moeten voorkomen dat de kinderen voor wie goed onderwijs op school het allerbelangrijkst is, hier het meest onder gaan lijden!’

Kennisnet ondersteunt scholen bij de professionele inzet van ict. Via www.lesopafstand.nl biedt Kennisnet inzicht in hoe scholen onderwijs op afstand, met behulp van ict, op een doordachte manier kunnen vormgeven. #lesopafstand verzamelt concrete tips en initiatieven en geeft hier duiding aan.

Onderwijs in Nederland krijgt steeds meer te maken met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Leerlingen en leerkrachten zijn niet meer in de gelegenheid om op school aan het werk te gaan. Digitalisering speelt een belangrijke rol in het onderwijs en het is begrijpelijk dat er in deze situatie nagedacht wordt over de rol die digitalisering hierbij kan spelen. Deze online, voortdurend aangevulde handreiking van O21 is speciaal bedoeld voor bestuurders, stafbureau medewerkers, bovenschools ict-ers en directeuren.

Creathlon richt zich als social enterprise op de ontwikkeling van soft skills bij PO en VO leerlingen. In tijden van het coronavirus komt ons team in actie met passende lesprogramma’s voor afstandsonderwijs. We ondersteunen scholen en ouders met praktische, creatieve oplossingen zoals toegankelijke digitale lessen en specials gericht op sociale ontwikkeling, burgerschap, emotionele intelligentie, levensbeschouwing en filosofie. In het huidige klimaat heeft het maken van gratis actueel materiaal onze focus waarbij we er samen voor zorgen dat kinderen ook in deze tijd meer leren dan alleen taal en rekenen.

Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB:
 ‘Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen zodat de scholen het continue leerproces van de leerlingen zoveel mogelijk kunnen waarborgen. Zeker voor die kinderen die dit het hardst nodig hebben.’

Bij ongebruikelijke situaties zoals de coronacrisis is het goed om de bescherming van de privacy van leerkracht en leerling niet uit het oog te verliezen. Privacy op School helpt scholen bij al hun privacyvragen met betrekking tot het verzorgen van onderwijs, ook op afstand.

Privacy op School heeft een infographic ontwikkeld zodat je snel weet of je bepaalde video-apps wel of beter niet kunt gebruiken. Download nu de gratis poster.  

Stichting VO-content verzorgt voor ruim 400 scholen open digitaal leermateriaal voor alle vakken van vmbo tot en met vwo. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling naar meer leren en onderwijzen op maat en afstandsonderwijs. Docenten krijgen zo meer regie op het eigen onderwijs en leerlingen op het eigen leren. Wij zijn een initiatief van en voor scholen en hebben geen winstoogmerk. Klik hier voor meer informatie. 

Margreet de Vries, directeur-bestuurder:
‘Het is nu zaak om met alle relevante partijen om tafel te gaan zitten om dit afstandsonderwijs goed in te regelen. Wij willen met deze alliantie waarborgen dat de zo cruciale interactie tussen leerkracht en leerling overeind blijft.’

FutureNL wil het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen vergroten door het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

FutureNL heeft een gratis hulplijn in het leven geroepen waar je terecht kunt voor het inrichten van thuisonderwijs. 

 

De Rolf Groep helpt professionals in het primair onderwijs en de kinderopvang om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te denken, mee te doen én door ál onze kennis over de ontwikkeling. Met digitale oplossingen, onderwijskundige ondersteuning en oplossingen en met pedagogische en didactische tips voor scholen en besturen.  

Marktplaats afstandsonderwijs

We ontvangen ongelooflijk veel enthousiaste reactie van partijen die hun aanbod onder de aandacht willen brengen bij de alliantie. Om al deze partijen een platform te geven creëerden we een online marktplaats. Ongefilterd en niet gecontroleerd op kwaliteit van het aanbod. Het is voor ons echter onmogelijk om al deze partijen in zo’n kort tijdbestek te spreken. En toch willen we mooie initiatieven de kans geven zich hier te presenteren. Daarom hebben we er voor nu voor gekozen iedereen een podium te bieden. Niet als alliantiepartner, wel als alliantiesupporter. Ook op de marktplaats? Stuur een mail aan afstandsonderwijs@edventure.nu.

Thuisnaarschool.nl

Iedere werkdag tussen 9-12 uur geven gediplomeerde leraren les in de klas middels een livestream voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. De kinderen krijgen les maar ook hulp met het huiswerk die de scholen thuis hebben meegegeven.

Spiek.nu

Platform voor leerkrachten met ondersteuningsmaterialen bij het geven van afstandsonderwijs en dan met name gericht op het geven van instructies bij de methodes.

O21

Onderwijs in Nederland krijgt steeds meer te maken met de gevolgen van de uitbraak
van het coronavirus. Leerlingen en leerkrachten zijn niet meer in de gelegenheid om
op school aan het werk te gaan.

Privacy op School

Bij ongebruikelijke situaties zoals de coronacrisis ishet goed om de bescherming van de privacyvan leerkracht en leerling niet uit het oog te
verliezen.  Kijk voor meer informatie voor ons ondersteuningsaanbod op:
www.privacyopschool.nl

FutureNL

Gratis hulplijn ICT bedrijfsleven &
extra dosis digi-doener-dingen
voor thuis! Handig! #coronavirus

Kennisnet

Kennisnet ondersteunt scholen bij de professionele inzet van ict. Via lesopafstand.nl biedt Kennisnet inzicht in hoe scholen onderwijs op afstand, met behulp van ict, op een doordachte manier kunnen vormgeven. #lesopafstand verzamelt concrete tips en initiatieven en geeft hier duiding aan.

Disclaimer: deze initiatieven zijn niet inhoudelijk gecheckt door EDventure.

Agenda

Gratis spreekuur over afstandsonderwijs

De IJsselgroep

Gratis spreekuur over afstandsonderwijs

HCO

Gratis Interactieve kennissessie :

–  Donderdag 7 mei – 15.00 – 15.30

–  Dinsdag 12 mei – 15.00 – 15.30

–  Woendag 20 mei – 15.00 – 15.30

–  Maandag 25 mei – 15.00 – 15.30

 

Bureau Talent

Gratis spreekuur over afstandsonderwijs

OnderwijsAdvies
Tel: 023 510 00 36 

Online vragenuur: 

Privacy op School

Online vragenuur: 

–  Woensdag 22 april van 14.00 – 15.00 uur

–  Vrijdag 24 april van 15.00 – 16.00 uur

Aanmelden? Klik hier

VO-Content

Gratis spreekuur over afstandsonderwijs

BCO Onderwijsadvies

Gratis spreekuur over afstandsonderwijs

BVS Schooladvies

Gratis online spreekuur voor vragen over afstandonderwijs

CPS 

Gratis spreekuur over afstandsonderwijs

Driestar Onderwijsadvies

Gratis spreekuur over afstandsonderwijs

Bazalt

Buiten de lijntjes

Buiten de lijntjes

Gisteravond bij zat Laurentien van Oranje-Nassau bij de talkshow van Beau om een lans te breken voor alle ‘thuiszitters’ in Nederland. Een groot en sluimerend probleem. Hoe dit op te lossen? Door te praten met kinderen en jongeren, zoals Merlijn Goldsack, ook aan...