Bureau Talent versterkt EDventure met ontwikkeling van cognitief talent

Bureau Talent is toegetreden tot onze branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland. Bureau Talent is een vernieuwende speler op het gebied van talentontwikkeling. Oprichter, eigenaar én directeur Lineke van Tricht is gepassioneerd over het vinden en verder ontwikkelen van talent. Of het nu gaat om (hoog)begaafde jongeren met wie ze werken, om hun docenten en schoolleiderssamenwerkingsverbanden, of het gehele onderwijsveld.

Als experts in de ontwikkeling van cognitief talent van jongeren tussen de 10 en 18 jaar gaat het ze niet om het stempel hoogbegaafd. ‘We zetten het woordje ‘hoog’ bewust tussen haakjes’, aldus van Tricht. ‘Het gaat om de ontwikkeling van bovengemiddeld cognitie talent. Hoe wij dit doen? Wij hebben een breed portfolio. We bieden individuele begeleiding aan leerlingen, adviestrajecten voor scholen en samenwerkingsverbanden. Ook ontwikkelen we op verrijking gerichte lesmaterialen zoals onze Talentprojecten. En, zeker niet onbelangrijk, we trainen ook docenten. Zo ga ik morgenmiddag naar het Nicolaas Lyceum in Amsterdam om een lezing te geven over hoe zij diepgang kunnen geven aan het lesmateriaal om begaafde leerlingen aangehaakt te houden.’

‘Bij EDventure zoeken we samenwerking. Acadin ontwikkelt bijvoorbeeld materiaal voor het basisonderwijs, wij ontwikkelen materiaal voor het voortgezet onderwijs. Wij denken dat daar kansen liggen. Daarnaast willen wij graag onze expertise breder inzetten. Onze ambitie is uit te groeien tot een toonaangevend expertisecentrum in Europa. Zo ben ik wekelijks bezig met de projectleiding voor het door OCW gesubsidieerde HB-project ‘Ondersteuning begaafde leerlingen in Leiden’ en  het Europese Erasmus+ project ‘Creating equal opportunities at school’.

Welkom Bureau Talent!

Bureau Talent versterkt EDventure met ontwikkeling van cognitief talent