EDventure implementeert Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen

Effectief voorkomen van leesproblemen

Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.

Over Bouw!

  • wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma
  • ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
  • is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken
  • voorkomt onnodige doorverwijzing naar de (vergoede) zorg
  • draagt bij aan fikse kostenbesparingenscholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie).
  • Bouw! werkt ook op iPad

Bouw! wordt uitgegeven door Lexima.

Implementatiebegeleiding door EDventure

Het programma Bouw! is het meest succesvol wanneer het goed geïmplementeerd wordt op school. Om de implementatie van het programma Bouw! goed te ondersteunen, heeft Lexima met een aantal organisaties een partnerovereenkomst gesloten. De volgende EDventure-leden bieden implementatiebegeleiding bij Bouw!

BCO Onderwijsadvies
Driestar Educatief
HCO
IJsselgroep
KOC Diensten
Marant
OBD Noordwest
Onderwijsadvies
RPCZ
SBZW
Timpaan Onderwijs

EDventure implementeert Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen