EDventure treedt toe tot Raad van Advies SKJ

Behandelaars, werkzaam binnen de hulp aan kinderen en jongeren, moeten voldoen aan specifieke eisen voor vakbekwaamheid en worden geregistreerd door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De afgelopen tijd is EDventure regelmatig in gesprek geweest met het SKJ over knelpunten en andere zaken rond herregistratie van behandelaars.

Om mee te kunnen denken over hoe aanbieders – vanuit de combinatie van kwaliteit en haalbaarheid – SKJ-registratie kunnen faciliteren heeft EDventure voorgesteld toe te treden als lid van de Raad van Advies van het SKJ. Het bestuur SKJ heeft onlangs positief besloten op ons verzoek.

EDventure treedt toe tot Raad van Advies SKJ