Jaarbericht Stichting OZL 2017

De Stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) presenteert het tweede Jaarbericht. De Stichting OZL in de regio is opgericht door EDventure. Zij ondersteunt de onderwijsadviesbureaus die de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen verzorgen. Dit is belangrijk en hard nodig omdat het aantal ernstig en chronische ziek leerlingen verder toeneemt. In 2016 steeg het aantal ondersteuningsdossiers dat door de stichting OZL is behandeld met 10%.

Download Jaarbericht 2016 OZL

Over de stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

De stichting OZL in de regio, opgericht door EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus, ondersteunt de onderwijsadviesbureaus die de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

Jaarbericht Stichting OZL 2017