EDventure ontwikkelt Landkaart 2017 met trendanalyse voor onderwijsadviesbranche

In 2008 is door EDventure een trendanalyse gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de onderwijsadviesbranche, weergegeven in de Landkaart.

Uiteraard is het landschap waarbinnen de branche werkt de laatste jaren ingrijpend veranderd als gevolg van politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Met het oog op de komende kabinetsperiode is een nieuwe landkaart ontwikkeld met verwachte trends en ontwikkelingen binnen onderwijs en jeugdzorg voor de komende tijd. Informatie uit recente rapporten en de programma’s van de politieke partijen vormen de basis voor deze kaart.

Klik hier voor 170249_Landkaart EDventure_Onderwijs&Jeugd

EDventure ontwikkelt Landkaart 2017 met trendanalyse voor onderwijsadviesbranche