EDventure vergelijkt standpunten politieke partijen

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur hebben de Nederlandse politieke partijen onlangs hun (concept)verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de jaren 2017-2021. 

EDventure heeft de belangrijkste plannen voor het onderwijs op een rij gezet en de verkiezingsprogramma’s met elkaar vergeleken. Dit geeft een goed beeld van initiatieven die we de komende jaren kunnen verwachten vanuit de politiek.

In het overzicht ‘Kies voor onderwijs: 2017-2021’ hebben we de politieke standpunten per partij geordend op basis van de peiling door Ipsos (24-11-2016). Onderwerpen die door de partijen genoemd worden zijn o.a. de rekentoets, het opzetten van integrale kindercentra (van 2 tot 12 jaar), de weging van de eindtoets, investeren in de leerkracht, maatwerkdiploma’s in het vo, stapelrecht en passend onderwijs.

EDventure vergelijkt standpunten politieke partijen