EDventure start kwaliteitsregister zelfstandige onderwijsadviseurs

KZGO markeert kwaliteit en professionaliteit en bevordert samenwerking

Den Haag, 23 november 2016 – De landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus EDventure opent deze week het Kwaliteitsregister voor Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO). Het register maakt de adviseurs zichtbaarder voor het onderwijsveld en geeft scholen duidelijkheid over de bekwaamheid van adviseurs die ze inhuren. EDventure wil met het KZGO alle kwalitatieve adviseurs, onderwijsadviesbureaus en zelfstandigen, intensiever laten samenwerken, hen stimuleren tot kennisdeling en toegang bieden tot netwerken. Op Onderwijsexpertise.nl worden alle ‘kwaliteitsspelers’ bij elkaar gebracht.  

Annemarie Kaptein, directeur-bestuurder van EDventure, wil met het register de kwaliteit van dienstverlening van alle onderwijsadvies naar een hoger niveau te tillen: “Voor onderwijsbureaus bestaat er al een kwaliteitskenmerk; het Keurmerk Onderwijsadvies, maar voor de groeiende groep zelfstandige onderwijsadviseurs nog niet. Met het KZGO kunnen zelfstandige onderwijsadviseurs zich onderscheiden op kwaliteit en kennisgebied en zich beter zichtbaar maken voor hun opdrachtgevers. Dat vergemakkelijkt de keuzes van scholen voor in te huren expertise.”

Anita Schuiling, zelfstandige onderwijsadviseur uit Groningen: “Ook in de onderwijssector zijn steeds meer zelfstandige onderwijsadviseurs actief. Voor scholen is het lastig om het kaf van het koren te scheiden. Door me in te schrijven in het register en daarmee te laten zien dat ik voldoe aan de kwaliteitscriteria van de sector maak ik me onderscheidend. Via Onderwijsexpertise.nl ben ik daarnaast zichtbaar voor de scholen, maar kan ik ook bouwen aan netwerken met bureaus en andere adviseurs.”

Kwaliteitseisen

Voor advies en ondersteuning op het gebied van passend onderwijs, opbrengstgericht werken, leer- en gedragsproblemen of hoogbegaafdheid huren scholen en besturen zowel onderwijsadviesbureaus als zelfstandige adviseurs in. Aangesloten zelfstandige adviseurs verplichten zich te voldoen aan de kwaliteitseisen van de sector en zich periodiek online te laten auditen. Ook nemen ze deel aan professionaliseringsactiviteiten. Het register biedt daarmee een basis kwaliteitsstandaard voor onderwijsadvisering dat door het onafhankelijke CPION wordt beoordeeld. De registratie-eisen hebben betrekking op o.a. kwaliteit van dienstverlening, diplomering, aansprakelijkheid, klanttevredenheid en professionalisering en registratie kost circa 250 euro per twee jaar.

Annemarie Kaptein: “Het register zorgt voor meer transparantie en de capaciteit en expertise van zelfstandige adviseurs en bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus worden gebundeld waardoor samenwerken en kennisdeling gemakkelijker wordt. Het register biedt zelfstandigen, die via registratie partner van EDventure worden, ook toegang tot Onderwijsexpertise.nl. Een marktplaats met een overzichtelijk en compleet aanbod adviseurs en inhoudelijk aanbod van diensten.”

Over EDventure

EDventure is de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. EDventure vertegenwoordigt 19 leden met zo’n 2.000 adviseurs. De adviseurs staan in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. Meer informatie: www.edventure.nu

EDventure start kwaliteitsregister zelfstandige onderwijsadviseurs