Regelluwe scholen bespreken initiatieven afwijkende regelgeving

Op 14 november kwamen de deelnemende scholen aan het experiment Regelluwe Scholen bijeen in Museum Gouda.

Zij werden welkom geheten door staatssecretaris Sander Dekker die de ontwikkeling van het experiment met verminderde regeldruk op de voet volgt. Het doel van de middag was het uitwisselen van ervaringen over bestaande initiatieven en het inspireren van scholen die nog geen voorstellen voor afwijkende regelgeving hebben ingediend.In deelsessies voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs werd stilgestaan bij de lopende initiatieven en de verwachtingen van de scholen t.a.v. hun voorstellen.

Over het experiment Regelluwe Scholen

Scholen die in 2013 het predicaat ‘Excellente School’ hebben ontvangen kunnen deelnemen aan de vijfjarige pilot ‘Regelluwe scholen’. Voor scholen die deelnemen aan deze pilot kan wet- en regelgeving ‘buiten werking worden gesteld’ en het toezicht worden verminderd.

Regelluwe scholen bespreken initiatieven afwijkende regelgeving