Nieuw dossier Onderwijsdatabank: Gelijkheid van kansen

De Onderwijsdatabank, hét informatiesysteem voor het onderwijsveld, bevat diverse dossiers. In de dossiers worden publicaties verzameld over een actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden. Het nieuwste dossier is: Kansengelijkheid in het onderwijs.

Over de gehele linie scoort het Nederlandse onderwijs goed. Nederland heeft een hoog aandeel hoogopgeleiden. Het onderwijsaanbod is kwalitatief goed, divers en sluit goed aan op de arbeidsmarkt, het aantal (zeer) zwakke scholen neemt af en het studiesucces verbetert. Toch zijn er ook ontwikkelingen die zorgen baren. Niet alle leerlingen krijgen de kans om het onderwijs te volgen dat het beste bij hen past. De verschillen tekenen zich vooral af langs lijnen van opleidingsniveau van ouders. Het heeft ook te maken met basisschooladviezen voor het VO, de samenstelling van brugklassen en de overstap naar het MBO en HO.

Dit wordt als een ongewenste ontwikkeling gezien. Talent en motivatie moeten uitgangspunt zijn bij de schoolkeuze, niet het inkomen of opleidingsniveau van ouders. In dit dossier zijn relevante publicaties over dit onderwerp verzameld. Vrijwel alle publicaties zijn via een pdf direct te raadplegen.

Over de Onderwijsdatabank

De Onderwijsdatabank wordt al meer dan dertig jaar dagelijks door EDventure aangevuld en geactualiseerd en biedt snel en eenvoudig toegang tot de meest actuele en relevante informatie op het gebied van onderwijs. De databank omvat duizenden vakkundig beschreven en relevante beschrijvingen van boeken, (vak)tijdschriftartikelen, relevante wetenschappelijke onderzoeken, video’s, podcasts en leermiddelen.

Nieuw dossier Onderwijsdatabank: Gelijkheid van kansen