Onderwijsexpertise.nl 2.0

De Funda van het onderwijs, Onderwijsexpertise.nl, is zowel inhoudelijk als qua vormgeving verbeterd.

De startpagina heeft een nieuwe lay-out en er zijn diverse functies toegevoegd. Zo is het onder andere mogelijk om favorieten op te slaan, te bewaren en te printen. Daarnaast kan aanbod gedeeld worden via social media. Ook is de huidige categorielijst geactualiseerd met nieuwe onderwijstermen (o.a. Akkoord PO-raad en VO-raad, SAZ, Onderwijs 2032).

Op Onderwijsexpertise.nl staat het complete aanbod van de bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus en een overzicht van de experts werkzaam voor de bureaus. De portal is ook als gratis app voor de iphone of android telefoon beschikbaar.

Onderwijsexpertise.nl 2.0