Berenschot en EDventure-leden bieden ondersteuning bij functiemix

OCW en sociale partners (PO-Raad, AVS en onderwijsvakbonden) hebben in maart afspraken gemaakt over het professionaliseren van het personeelsbeleid in het PO via de functiemix.

Op verzoek van het ministerie van OCW organiseert organisatieadviesbureau Berenschot regionale ondersteuning voor schoolbesturen hierbij. Voor het organiseren van de regionale bijeenkomsten en het traject erna (de invoering van de functiemix) werkt Berenschot samen met leden van EDventure.

Tijdens de bijeenkomsten zal met de werkmethode Alliantiefabriek worden getracht vraag en aanbod van schoolbesturen op het gebied van professionalisering bij elkaar te brengen. De eerste bijeenkomst in 2016 vindt plaats op 28 september in het noorden van Nederland.

Berenschot en EDventure-leden bieden ondersteuning bij functiemix