Adviseurs onderwijsadviesbranche begeleiden implementatie DTT

In het tweede jaar van de pilot DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) zijn in februari de eerste toetsen afgenomen. Voor het eerst krijgen leerling en docent met deze toets een diagnose of de leerling vakvaardigheden ‘op, boven of onder’ niveau beheerst bij Nederlands, Engels en/of wiskunde.

EDventure en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben 24 adviseurs uit de onderwijsadviesbranche geworven en geselecteerd om scholen vanaf dit voorjaar te begeleiden bij de implementatie van de toets. Bij deze begeleiding onderzoeken de DTT-adviseurs, met docenten en schoolleiders, de beste koppeling tussen de DTT-rapportages en de daarbij passende werkvormen om leerlingen te stimuleren in hun leren.
Kijk op www.pilotdtt.nl voor uitgebreide informatie over de DTT.

Adviseurs onderwijsadviesbranche begeleiden implementatie DTT