Samenwerking EDventure en Onderwijscoöperatie over lerarenregister

Om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren en wettelijk te regelen, wordt in 2016 het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister verder uitgewerkt. Het streven is dat vanaf 2017 alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs en mbo geregistreerd staan.

Om een goede aansluiting tussen het lerarenregister en het aanbod van onze branche te bewerkstelligen, is EDventure in gesprek gegaan met de Onderwijscoöperatie (OC), die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het register. In een gezamenlijke werkgroep werken EDventure en de OC op dit moment aan het sneller en efficiënter maken van de validatieprocedure en de invoer van professionaliseringsactiviteiten in het register door onze leden.

Samenwerking EDventure en Onderwijscoöperatie over lerarenregister