EDventure mede-organisator landelijke conferentie laaggeletterdheid

Vorig jaar is EDventure de samenwerking aangegaan met Stichting Lezen en Schrijven op het terrein van de bestrijding van laaggeletterdheid. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal succesvolle activiteiten, zoals de werving van een projectleider vanuit de branche voor de implementatiebegeleiding van een taal- en leesmethode en de werving van taalregisseurs.

lezen-en-schrijvenEen volgende gezamenlijke activiteit is de organisatie van een conferentie rond het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid in september. De conferentie, die EDventure en Stichting Lezen en Schrijven mede organiseren, vindt plaats op donderdag 29 september en wordt opgezet samen met de ministeries OCW-VWS-BZK. De conferentie zal met name gericht zijn op de signalering van laaggeletterdheid bij ouders: ‘Hoe kunnen school en opvang dienen als vind- en werkplaats voor laaggeletterde ouders?’.

EDventure mede-organisator landelijke conferentie laaggeletterdheid