Rapportage onderwijsadviesbranche aan Platform Onderwijs 2032

Het Platform Onderwijs2032 heeft alle bijdragen uit de landelijke dialoog over de toekomst van het onderwijscurriculum uitgewerkt tot een hoofdlijn voor het kabinetsadvies.

Op verzoek van het Platform Onderwijs2032 hebben EDventure en de deelnemende onderwijsadviesbureaus dit voorstel in oktober getoetst met een enquete onder de doelgroepen ouders, onderwijs en bedrijfsleven.

De resultaten hiervan zijn inmiddels verwerkt in een rapportage, die naar Platform Onderwijs2032 is gestuurd. Uit de resultaten kan worden afgeleid dat de doelgroep onderwijs (scholen, besturen en adviesorganisaties) zich grotendeels kan vinden in het voorlopig advies. De bepaling van de basis aan kennis en vaardigheden vraagt om nuancering. Tevens bevat de rapportage kwalitatieve suggesties ter optimalisatie van het voorstel.

Rapportage onderwijsadviesbranche aan Platform Onderwijs 2032